Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2015

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Z 2008 r. nr 199 , poz. 1227 ze zm.),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięciem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z nr 257 , poz. 2573 ze zm.),
3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)