Kolejna pozytywna opinia RIO dla budżetu gminy Koniecpol

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2018

Miło nam poinformować, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę nr 4200/VI/86/2018 o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Pozytywna opinia RIO potwierdza między innymi zasadność i celowość działań oraz decyzji podejmowanych w ubiegłym roku. Jest też kolejnym sukcesem, po uzyskaniu pozytywnych opinii o budżecie na rok 2018.

Oznacza to, iż sytuacja finansowa Koniecpola została ustabilizowana.

 - Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, wydając pozytywną opinię, orzeka, iż wykonanie budżetu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozytywna opinia RIO jest niezwykle ważna, bo daje możliwość ubiegania się np. o środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych, dzięki którym Koniecpol rozwija się obecnie. Jest też potwierdzeniem, iż gmina działa sprawnie i skutecznie, realizując jednocześnie oczekiwania mieszkańców – powiedział burmistrz Ryszard Suliga. 

Należy podkreślić, że, Gmina Koniecpol zakończyła z końcem roku 2017 realizację Programu Postępowania Naprawczego, trwającego od ponad 3 lat w związku z katastrofalną sytuacją finansową z lat 2011 - 2014.

Program zakładał m. in. zmniejszenie wydatków bieżących i maksymalizację dochodów w szczególności w zakresie podatków oraz opłat lokalnych. Oprócz ograniczenia wydatków bieżących, sytuacja finansowa ograniczyła remonty i inwestycje, co blokowało działania prorozwojowe. Obecny budżet Miasta i Gminy Koniecpol,  w porównaniu do końca listopada 2014 r., został zwiększony ponad dwukrotnie z około 24 mln zł do ponad 50 mln zł planowanych wydatków na rok 2018, co świadczy o rozwoju gminy.

(lbk)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie