Ruszyła rewitalizacja części zalewu i terenów sąsiadujących

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2018

Właśnie rozpoczęły się prace rewitalizacyjne terenów nad zalewem. Plany gminy zakładają jednak uporządkowanie znacznej części miasta w tym rejonie, które są obecnie niedoinwestowane i mało atrakcyjne ale z ogromnym potencjałem.

Wybudowano już drogę dojazdową do przychodni po wykonaniu sieci kanalizacyjnej, utworzono aleję platanów, zrealizowano oświetlenie. Po uzyskaniu zgody Starostwa Powiatowego, wyburzone zostaną zdegradowane od lat budynki za Urzędem Miasta i Gminy. W ten sposób cała przestrzeń od budynku Urzędu Miasta i Gminy po przychodnię zdrowia i w kierunku zalewu - zostanie uporządkowana i wyposażona w nowe elementy, służące wypoczynkowi i rekreacji.

Teren ten bardzo się zmieni. Zadania realizowane będą jednocześnie, w tym wyburzenia niepotrzebnych budynków i zagospodarowanie zalewu  – powiedział Gwidon Jelonek, zastępca burmistrza. – Planowane prace umożliwią swobodny dostęp do przychodni zdrowia i Urzędu z każdej strony. Obiekty zostaną ze sobą skomunikowane. Łatwiej będzie się poruszać w tym rejonie. Wyburzone zostaną budynki, które od lat straszą swoim wyglądem i stwarzają niebezpieczeństwo. Natomiast w ramach zagospodarowania zalewu wykonane zostaną altany do grillowania, plac zabaw dla dzieci wyposażony w urządzenia nawiązujące do tematyki rybackiej, w tym Statek Magellana, huśtawki, piaskownicę, karuzelę i bujaki w kształcie ryb. Teren zostanie też wyposażony w małą architekturą w postaci ławek i koszy na śmieci. Przewiduje się również montaż 4 podestów wędkarskich. Ścieżki pieszo – rowerowe przebiegać będą nie tylko w dotychczasowych lokalizacjach, ale pojawią się też nowe trakty – dodał.

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap”  realizowany jest w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" i w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Na powyższe zadanie Gmina pozyskała bezzwrotną dotację w wysokości 200 000 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 250 000 zł.

(lbk)

                       

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie