Spotkanie z posłem na Sejm RP Szymonem Giżyńskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 maja 2018

W dniu dzisiejszym burmistrz Ryszard Suliga spotkał się z posłem na Sejm RP Szymonem Giżyńskim w sprawie dalszego etapu budowy sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie Koniecpol oraz coraz to bardziej zdegradowanego Pałacu Potockich.

Tematem rozmowy była konieczność pozyskania dalszego finansowania zewnętrznego na sieć wodociągową, a w szczególności możliwość wynikająca z nowego projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy program budowy gminnej infrastruktury wodociągowej”.

Pan Poseł Szymon Giżyński od samego początku zaangażował się w tę istotną dla koniecpolskiej społeczności sprawę i wspierał władze w podjętych do tej pory działaniach.

Gmina posiada już kompletną dokumentację projektową w tym zakresie, obejmującą budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny, ul. Zielona oraz w miejscowości Koniecpol: ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki. Teraz pozostaje kwestia pozyskania chociaż części środków finansowych na realizację przygotowanego projektowo przedsięwzięcia.

W trakcie spotkania rozmawiano również o kolejnej, bardzo ważnej kwestii dla społeczności Koniecpola, to jest o niszczejącym Pałacu Potockich, który jest obecnie własnością prywatną.

Burmistrz Ryszard Suliga, podkreślając znaczenie tego obiektu dla mieszkańców gminy, poinformował o planowanej od niedzieli debacie publicznej na temat przyszłości Pałacu.

Poseł PiS Szymon Giżyński stwierdził, iż sprawa jest znana parlamentarzystom z tego terenu. Podkreślił, iż posłowie będą wspierać działania związane z pozyskaniem środków finansowych na remont i zagospodarowanie zabytku w sytuacji ewentualnego nabycia obiektu przez gminę.

Po spotkaniu z Burmistrzem, zaproszony gość, wygłosił wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koniecpolu. Rozmawiał też z seniorami na tematy ważne dla tej grupy osób.  

(lbk)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie