Gmina Koniecpol na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2018

W dniu wczorajszym w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się LIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji 20-lecia uchwalenia ustawy o samorządzie województwa.

Głównym punktem sesji było przyjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2019 „Rokiem 20-lecia Województwa Śląskiego”.

W dokumencie tym czytamy: „Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa stanowi, że mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Jej przedstawicielem są władze regionu z sejmikiem województwa na czele. Sejmik Województwa Śląskiego V kadencji jako kontynuator działalności czterech dotychczasowych Sejmików, począwszy od pierwszego, wybranego 11 października 1998 roku, będący parlamentem regionalnym, powstałego 1 stycznia 1999 roku Województwa Śląskiego, doceniając państwowotwórczy charakter reformy samorządowej tamtych lat postanawia ogłosić rok 2019 Rokiem 20-lecia Województwa Śląskiego”.

W trakcie sesji o samorządności, jej powstaniu i wyzwaniach na przyszłość mówili: Jan Olbrycht, europoseł, marszałek województwa śląskiego I kadencji (1998-2002), prof. Jerzy Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2006, Artur Warzocha, senator RP oraz Michał Czarski, marszałek województwa śląskiego w latach 2002-2006 i przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego (2009-2010).

Na sesji władze samorządowe gminy Koniecpol reprezentował burmistrz Ryszard Suliga.

(lbk)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie