Regionalna konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2018

Wczoraj (06.06) w Katowicach Bank Gospodarstwa Krajowego spotkał się na regionalnej konferencji w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców na rzecz rozwoju regionalnego. Władze samorządowe Koniecpola reprezentował burmistrz Ryszard Suliga.

W trakcie spotkania rozmawiano o możliwościach rozwoju jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem czynników prorozwojowych w województwie śląskim. Zwrócono uwagę na sytuację demograficzną i wyzwania z tego wynikające dla samorządów, a szczególnie tych stanowiących lokalne ośrodki rozwoju jakim jest też Koniecpol. Szczególną uwagę poświęcono współpracy z przedsiębiorcami i możliwościom finansowania inwestycji miejskich, w tym rewitalizacyjnych oraz związanych z ochroną środowiska.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest pośrednikiem finansowym w Działaniu 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) i udziela preferencyjnych pożyczek na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, na które powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy realizujący inwestycje na obszarach objętych programami rewitalizacji.

(lbk)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie