Wybory uzupełniające do Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2018

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu nr V/26/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu i nadania jej Statutu Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zaprasza przedstawicieli organizacji i podmiotów działających na rzecz środowiska osób starszych do wzięcia udziału w spotkaniu, którego celem będzie wybór czterech członków wchodzących w skład Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu.

Spotkanie odbędzie się dnia 5 lipca 2018 r. o godzinie 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol przy ul. Chrząstowskiej 6 A.

Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu, rozdział 3, § 4, pkt. 7 cyt. „Każda organizacja lub podmiot działający na rzecz osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Koniecpol może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów na radnych seniorów”.

W celu dokonania zgłoszenia kandydatów każda organizacja proszona jest o zgłoszenie swoich przedstawicieli (maksymalnie 2 osoby), na formularzu zgłoszenia (załącznik nr 1), do dnia 4 lipca 2018 r., do godz. 12.00 w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol (pok. 27) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.zajac-wlodarska@koniecpol.pl

Każdy z kandydatów zostanie również poproszony o złożenie podpisanej zgody na kandydowanie (załącznik nr 2).

Zgodnie z zapisami cytowanej Uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu rozdział 3, § 4, pkt. 8, cyt. „Czynne prawo wyborcze w zakresie osób, o których mowa w  ust. 2 lit. a) przysługuje osobie będącej mieszkańcem Gminy Koniecpol, która najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, o którym mowa w ust. 4 ukończyła 50 rok życia i jest obecna spotkaniu”.

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Zgoda kandydata

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie