Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Narodowy Spis Powszechny - 30 września koniec spisu

  Nr telefonów rachmistrzów

Narodowy Spis Powszechny - 30 września koniec spisu 


Ulotka informacyjna o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Informacja
10 kwietnia 2017

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

W załączeniu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Czytaj więcej o: Wysoce zjadliwa grypa ptaków
4 kwietnia 2017

Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2

Logo UE

Projekt polega na przebudowie istniejącego budynku dawnego hotelu robotniczego na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych w gminie Koniecpol. Zakres prac w ramach projektu obejmuje: roboty budowlane i instalacyjne (instalacje elektryczne, sanitarne, c.o.). W ramach projektu zapewniony zostanie nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna oraz promocja projektu.
W wyniku realizacji projektu w budynku będą zlokalizowane: 6 mieszkań dla rodzin, 3 mieszkania dla osób samotnych (ogółem 9 mieszkań), komunikacja, wiatrołap, świetlica, węzeł sanitarny.
Inwestycja obejmuje następujące roboty:

  • wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej,
  • rozbiórkę części ścianek działowych i wykonanie nowych,
  • rozbiórkę posadzek i wykonanie nowych wraz z wykonaniem izolacji p. wilgociowej, ociepleniowej i wykonanie nowych posadzek,
  • demontaż starych instalacji wod-kan i elektrycznej oraz wykonanie nowych instalacji wod-kan, elektrycznej , ciepłej wody c.o.
  • wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
  • roboty wykończeniowe
  • wykonanie nowych schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie Gminy Koniecpol poprzez przebudowę zdegradowanego budynku byłego hotelu robotniczego w Koniecpolu i utworzenie mieszkań socjalnego .
Projekt zakłada przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez stworzenie warunków mających na celu zmniejszenie zagrożenia marginalizacją osób stanowiących grupę docelową (w ramach projektu komplementarnego EFS). Cel ten będzie zrealizowany poprzez kompleksową pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej – poprzez zapewnienie mieszkania i jednocześnie umożliwienie zdobycia źródeł utrzymania rodziny i mieszkania.

Wartość projektu : 420.095,92 zł
Wartość dofinansowania : 357.081,53 zł

Czytaj więcej o: Przebudowa budynku hotelu na mieszkania socjalne w Koniecpolu ul. Tarchalskiego 2
Powiększ zdjęcie Zaproszenie%20do%20złożenia%20oferty
4 kwietnia 2017

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej ( oferty) na wykonanie zadania:
Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Grodziska jednostka ewid. Koniecpol.
( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zofia Margasińska
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Powiększ zdjęcie Okładka
4 kwietnia 2017

Gazeta Koniecpolska - wydanie nr 6 (70) kwiecień 2017 r.

Zapraszamy do pobrania elektronicznej wersji (plik PDF w załączniku)
Gazety Koniecpolskiej wydanie nr 6 (70) kwiecień 2017 r.

 
Czytaj więcej o: Gazeta Koniecpolska - wydanie nr 6 (70) kwiecień 2017 r.
Powiększ zdjęcie
29 marca 2017

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

WYGRAJ CIĄGNIK W KONKURSIE

         31 marca upływa termin zgłoszeń do jubileuszowego XV Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" organizowanego pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na zwycięzców konkursu  - promującego zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w gospodarstwach indywidualnych  - czekają niezwykle cenne nagrody.

Czytaj więcej o: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Powiększ zdjęcie
29 marca 2017

Spotkanie Autorskie ze Zbigniewem Kołbą

  BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

               W  KONIECPOLU

        ZAPRASZA  MIESZKAŃCÓW

                              na

  spotkanie autorskie  ze Zbigniewem Kołbą,   które odbędzie się 07.04.2017 r.   (w piątek) o godz. 17.00   w Klubie Seniora   

Autor książki „Krioterapia”,

w przystępny sposób będzie mówił o leczniczym działaniu niskich temperatur, sposobach leczenia bezsenności, a także o najbardziej uciążliwych problemach zdrowotnych oraz pomocnych technikach relaksacyjnych.

Czytaj więcej o: Spotkanie Autorskie ze Zbigniewem Kołbą
Powiększ zdjęcie Konsultacje%20społeczne
27 marca 2017

Raport z konsultacji społecznych

Dotyczy:
"Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego"
"Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 na potrzeby świetlicy środowiskowej"

Szcegółowe informacje znajdują się w dokumencie załączonym do wiadomości.

Marta Młyńska-Klimas
Czytaj więcej o: Raport z konsultacji społecznych
Powiększ zdjęcie Kosz
27 marca 2017

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

W dniach 3 KWIETNIA 2017 r. z terenu Koniecpola oraz 5 KWIETNIA 2017 pozostałe miejscowości Gminy Koniecpol, odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  Zainteresowani odebraniem od nich takich odpadów proszeni są o zgłoszenie do 31 MARCA 2017 r. (piątek) w Miejskim Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu ul. Zachodnia 30/40 lub telefonicznie pod numerem 34/35531532, 603 587 313.

Ważne! Wielkogabaryty należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00 przed teren posesji.

Poza harmonogramem odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Słowackiego w Koniecpolu.

Czytaj więcej o: Wywóz odpadów wielkogabarytowych
23 marca 2017

ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady MiejskiejInformujemy, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się w dniu
30.03.2017 r. o godz. 14:00
w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol

Link do: Porządek obrad (dokument PDF)

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej