Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Z uwagi na potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem w Gminie Koniecpol Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że podstawowymi formami kontaktu  z Urzędem są:  poczta tradycyjna, poczta elektroniczna  /ePUAP  / fax, telefon, forma pisemna, tymczasowa skrzynka podawcza przy wejściu do Urzędu.

  • adres urzędu: ul. Chrząstowska 6A; 42-230 Koniecpol;
  • e-mail: umig@koniecpol.pl;
  • telefonicznie: 34 3551-881 (sekretariat); 34 3551-757 (USC); 34 3540-393 (dowody osobiste); 34 3540-394 (drogownictwo); 34 3551-755 (inwestycje);
  • ePUAP lub SEKAP.

W sprawach wymagających osobistej wizyty oraz bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem danego referatu odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Telefon będzie również dostępny przy wejściu do budynku obok skrzynki podawczej.

UWAGA!
Do budynku Urzędu będzie można wejść pojedynczo!

Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć zasłonięte usta i nos, przejść procedurę pomiaru temperatury przez pracownika Urzędu, zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym oraz posiadać rękawiczki ochronne. Następnie zostanie skierowana przez pracownika Urzędu do odpowiednio przygotowanego stanowiska obsługi interesanta.

Pracownicy obsługujący bezpośrednio mieszkańców będą mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.

 


 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 


 

  Nr telefonów rachmistrzów

Narodowy Spis Powszechny - wydłużenie terminu do 30 września 2021 

Spis Powszechny już trwa

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Bukiet%20kwiatów
12 maja 2021

Dzień pielęgniarki

Z okazji Dnia Pielęgniarki
składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności
i satysfakcji w realizacji zadań zawodowych.

Życzymy, aby Państwa wysiłki były zauważone i docenione przez mieszkańców
naszego Miasta i Gminy oraz aby dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy
nadchodzące lata były latami spędzonymi w zdrowiu i spokoju.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych i osobistych, dużo zdrowia
wytrwałości oraz odwagi w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koniecpolu
Aneta Chrzuszcz
Burmistrz
Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga
Czytaj więcej o: Dzień pielęgniarki
Powiększ zdjęcie
8 maja 2021

Obowiązek wymiany kotłów – rok 2021

W roku 2017 Sejmik Województwa śląskiego przyjął uchwałę antysmogową, nakładającą obowiązek wymiany kotłów emitujących zanieczyszczenia do powietrza na ekologiczne źródła ciepła. Obowiązek ten dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Regulacjom, które wprowadza w/w uchwała muszą podporządkować się mieszkańcy województwa, osoby prowadzące działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), właściciele budynków wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty oraz samorządy lokalne. W pierwszej kolejności należy wymienić kotły pozaklasowe eksploatowane ponad 10 lat, na nowe – co najmniej 5 klasy lub zastosowanie innego bardziej ekologicznego źródła ciepła np. pompy ciepła.

Czytaj więcej o: Obowiązek wymiany kotłów – rok 2021
Powiększ zdjęcie
8 maja 2021

Narodowy Spis Powszechny

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.

Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.

Czytaj więcej o: Narodowy Spis Powszechny
Powiększ zdjęcie
8 maja 2021

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji składamy pozdrowienia i najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy za oddanie i zaangażowanie.

Życzymy satysfakcji z codziennej pracy i wielu zadowolonych czytelników! Radości przy realizacji ciekawych przedsięwzięć czytelniczych, edukacyjnych oraz kulturalnych!

Ryszard Suliga

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Czytaj więcej o: Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Powiększ zdjęcie Logo%20IMGW
7 maja 2021

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 7.05.2021 r.

Zjawisko: Burze z gradem/1,
Ważność: od godz. 13:00 dnia 7.05.2021 do 20:00 dnia 7.05.2021

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 7.05.2021 r.
6 maja 2021

ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady MiejskiejInformujemy, że XXXV sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się w dniu
13.05.2021 r. o godz. 15:00
UWAGA: zmiana godziny obrad:  godz. 17:00
w Centrum Społeczno-Kulturalnym ul. Szkolna 1, 42-230 Koniecpol

Link do: Porządek obrad (link do BIP)

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej
Powiększ zdjęcie
3 maja 2021

Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka składamy Wszystkim Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhnom i Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

Niech Święty Florian, patron wszystkich strażaków, pomaga Wam w służbie i strzeże w każdej sytuacji.

Życzymy, aby ta trudna i odpowiedzialna praca była źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Ryszard Suliga

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Czytaj więcej o: Dzień Strażaka
Powiększ zdjęcie
2 maja 2021

Konstytucja 3 Maja

3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną.

Czytaj więcej o: Konstytucja 3 Maja