Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Z uwagi na potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem w Gminie Koniecpol Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że podstawowymi formami kontaktu  z Urzędem są:  poczta tradycyjna, poczta elektroniczna  /ePUAP  / fax, telefon, forma pisemna, tymczasowa skrzynka podawcza przy wejściu do Urzędu.

  • adres urzędu: ul. Chrząstowska 6A; 42-230 Koniecpol;
  • e-mail: umig@koniecpol.pl;
  • telefonicznie: 34 3551-881 (sekretariat); 34 3551-757 (USC); 34 3540-393 (dowody osobiste); 34 3540-394 (drogownictwo); 34 3551-755 (inwestycje);
  • ePUAP lub SEKAP.

W sprawach wymagających osobistej wizyty oraz bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem danego referatu odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Telefon będzie również dostępny przy wejściu do budynku obok skrzynki podawczej.

UWAGA!
Do budynku Urzędu będzie można wejść pojedynczo!

Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć zasłonięte usta i nos, przejść procedurę pomiaru temperatury przez pracownika Urzędu, zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym oraz posiadać rękawiczki ochronne. Następnie zostanie skierowana przez pracownika Urzędu do odpowiednio przygotowanego stanowiska obsługi interesanta.

Pracownicy obsługujący bezpośrednio mieszkańców będą mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.

 


 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 


 

  Nr telefonów rachmistrzów

Narodowy Spis Powszechny - wydłużenie terminu do 30 września 2021 

Spis Powszechny już trwa

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Konkurs
20 kwietnia 2021

Konkurs

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Koniecpol w 2021 r.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej o: Konkurs
Powiększ zdjęcie
20 kwietnia 2021

8 tygodni do zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia chciałby zachęcić Polaków do regularnej aktywności fizycznej, która jest najlepszą inwestycją w dłuższe i zdrowsze życie. „8 tygodni do zdrowia” to cykl 30 minutowych filmów o wzrastającej stopniowo intensywności. Udział może wziąć każdy, niezależnie od dotychczasowego zaangażowania sportowego czy sprawności.

Czytaj więcej o: 8 tygodni do zdrowia
Powiększ zdjęcie
19 kwietnia 2021

Ogłoszony przetarg na kolejne inwestycje drogowe

Ogłoszono przetarg na przebudowę pięciu dróg i 9 skrzyżowań, stanowiących układ połączonych dróg od ulicy Fredry do ulicy Krasińskiego w Koniecpolu. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 4 maja 2021 r. Roboty drogowe realizowane będą na ulicach: Fredry, Boya - Żeleńskiego, Gruszeckich, Krasińskiego i Norwida.

Czytaj więcej o: Ogłoszony przetarg na kolejne inwestycje drogowe
Powiększ zdjęcie
16 kwietnia 2021

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że udostępniła na platformie ePUAP usługę Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

Czytaj więcej o: Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP
Powiększ zdjęcie
15 kwietnia 2021

Punkt masowych szczepień w Koniecpolu gotowy

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol włączył się do realizacji Narodowego Programu szczepień i utworzył punkty szczepień masowych przeciw koronawirusowi, którego celem jest zaszczepienie jak największej ilości.

Czytaj więcej o: Punkt masowych szczepień w Koniecpolu gotowy
Powiększ zdjęcie
14 kwietnia 2021

Pozyskano dotację na nowy Program Ochrony Środowiska

Opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030 dla miasta i gminy Koniecpol dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotacja wynosi 6 400 zł, co stanowi 80% kosztu zadania.

Czytaj więcej o: Pozyskano dotację na nowy Program Ochrony Środowiska
Powiększ zdjęcie
13 kwietnia 2021

Pamiętamy. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest świętem obchodzonym co roku 13 kwietnia. Tego dnia w 1943 r. nazistowskie Niemcy  opublikowały informację o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. W tym roku obchodzimy 81. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Na przełomie kwietnia i maja 1940 r., decyzją najwyższych władz ZSRR, rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków. Zamordowani zostali m.in. żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej, urzędnicy.

Czytaj więcej o: Pamiętamy. Rocznica Zbrodni Katyńskiej
Powiększ zdjęcie
13 kwietnia 2021

V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady zakończone

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koniecpolu włączyła się w inicjatywę czytelniczą, promującą Jeżycjadę Małgorzaty Musierowicz. V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady odbyło się w marcu 2021 roku.

Czytaj więcej o: V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady zakończone
Powiększ zdjęcie Symbole%20narodowe%20i%20gminne
9 kwietnia 2021

Zaproszenie do partycypacji społecznej w projekcie Pilotaż CWD - Etap I Raport diagnostyczny

Gmina Koniecpol wraz z Gminą Lelów i Gminą Irządze – w ramach Partnerstwa „Razem dla Rozwoju” jest beneficjentem pilotażowego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. ”Centrum Wsparcia Doradczego”, realizowanego przez Związek Miast Polskich. Wymieniony projekt dedykowany jest gminom z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i służy wypracowaniu modelu planowania strategicznego dla partnerstw tych jednostek samorządowych. Finalnym efektem projektu będzie Strategia terytorialna dla Partnerstwa. W pierwszym etapie został opracowany Raport diagnostyczny przedstawiający diagnozę społeczno – gospodarczą i środowiskowo-przestrzenną.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do partycypacji społecznej w projekcie Pilotaż CWD - Etap I Raport diagnostyczny