Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

W sołectwie Wąsosz wybrano Sołtysa i Radę Sołecką

9 lutego 2019

Na zebraniu wiejskim (09.02) dokonano wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem w Wąsoszu, w kadencji 2019-2024, została Agnieszka Bożek.
Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:
1. Wiesław Robak
2. Dariusz Makówka
3. Dawid Kaczyński
4. Adrian Dzienniak

Galeria

  • Powiększ zdjęcie