Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

W sołectwie Łysaków wybrano Sołtysa i Radę Sołecką

9 lutego 2019

Na zebraniu wiejskim w sołectwie Łysaków (09.02) dokonano wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem w kadencji 2019-2024 został Janusz Pośpiech.
Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:
1. Robert Przybyła
2. Wiesław Pośpiech
3. Edward Szwed

Galeria

  • Powiększ zdjęcie