Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

W sołectwie Piaski-Pękowiec wybrano Sołtysa i Radę Sołecką

9 lutego 2019

Na zebraniu wiejskim w sołectwie Piaski-Pękowiec (09.02) dokonano wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem w kadencji 2019-2024 została Agata Skoczek.
Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:
1. Andrzej Kwiecień
2. Jadwiga Pawlet
3. Ewa Cegieła

Galeria

  • Powiększ zdjęcie