Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

W sołectwie Rudniki wybrano Sołtysa i Radę Sołecką

10 lutego 2019

Na zebraniu wiejskim w sołectwie Rudniki (10.02) dokonano wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem w kadencji 2019-2024 została Anna Olak.
Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:
1. Justyna Gieroń
2. Marcin Matyśkiewicz
3. Rajmund Pośpiech

Galeria

  • Powiększ zdjęcie