Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

W sołectwie Rudniki-Kolonia wybrano Sołtysa i Radę Sołecką

10 lutego 2019

Na zebraniu wiejskim w sołectwie Rudniki-Kolonia (10.02) dokonano wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem w kadencji 2019-2024 został Lech Gieroń.
Do Rady Sołeckiej zostali wybrani:
1. Karina Adamczyk
2. Maria Suliga
3. Teresa Gieroń

Galeria

  • Powiększ zdjęcie