Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Rekrutacja do Klubu „SENIOR +”

7 marca 2019

Klub SENIOR PLUS w Koniecpolu rozpoczyna działalność. Gmina pozyskała dotację na funkcjonowanie placówki, która będzie miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Koniecpol w wieku 60 i więcej. 

Przygotowano ciekawą ofertę zajęć.

Nabór do Klubu Seniora trwa od dnia 06 marca 2019 do 14 marca 2019 (do godziny 15:00). Placówka dysponuje 25 miejscami i siedzibą w zrewitalizowanym budynku przy ul. Szkolnej 17. Funkcjonuje w ramach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu.

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 7.30 do 15:00, w siedzibie MGOPS przy ulicy Chrząstowskiej 6a.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześnie Program „Senior-WIGOR”), wprowadzony został w roku 2015. Polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych.

Celem głównym projektu, polegającego na utworzeniu Klubu Senior+ w Koniecpolu, jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.

W załącznikach znajdują się dokumenty do pobrania w wersji edytowalnej.

(lbk)

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie