Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Informacja

27 kwietnia 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

działając na podstawie § 6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

informuje,

że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w zakładce Przetargi oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG .

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja