Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Informacja o przetargu

15 listopada 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

działając na podstawie §6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

informuje,

że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy sygn. IGN.6840.17.2021.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w zakładce  Przetargi , tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie  Koniecpol oraz zostało opublikowane w prasie lokalnej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja o przetargu

    Informacja o przetargu