Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Informacja GN.6845.6.2024

31 stycznia 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 12/2024  z dnia 30 stycznia 2024 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Wykaz obejmuje nieruchomości położone  w obrębie Koniecpol.

Sporządziła:
K. Sosnecka,
tel. 34 3551 881 wew. 121

Z up. Burmistrza
Dyrektor Biura
Dariusz Saternus

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie

    Ogłoszenie