INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2016
Niniejszym informujemy, iż zgodnie z zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu informacjami dot. KONKURS  OFERT  NA WSPARCIE  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO  W  ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA  UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W GMINIE  KONIECPOL  W  ROKU 2016 wniosek zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej składa wyłącznie organizacja, która nie bierze udziału w postępowaniu konkursowym. Udział "czynnika społecznego" w pracach komisji konkursowej wynika z Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Jednocześnie informujemy, iż w linku poniżej zamieszczamy dokument pt. "Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku" stanowiący niezbędne źródło wiedzy dla wszystkich organizacji biorących udział w konkursie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie informacja

    informacja