Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol oraz jednostkach podległych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2016

Po przeprowadzeniu II etapu rekrutacji - rozmowy kwalifikacyjnej, poniżej wskazujemy  łączną ilość punktów zdobytą przez poszczególnych kandydatów w obu etapach:

Nabór na stanowisko inspektora ds. informacji publicznej, ABI:

- Marek Ćwiek zam. w msc. Piaski - 36 pkt.

- Iwona Przystańska zam. w msc. Koniecpol - 26 pkt.

- Dagmara Walaszczyk zam. w msc. Raczkowice Kolonia - 30 pkt.

- Magdalena Szkutnik zam. w msc. Koniecpol - 55 pkt.

Z prac komisji w II etapie została wykluczona Pani Jadwiga Pałęga.

 

Nabór na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej

- Iwona Przystańska -zam. w msc. Koniecpol - 51 pkt.

- Marzena Więcek zam. w msc. Koniecpol - 28 pkt.

- Agnieszka Łuszczek zam. w msc. Bebelno Wieś - 18 pkt.

- Magdalena Sobczak zam. w msc. Koniecpol - 68 pkt.

- Łukasz Bednarczyk zam. w msc. Częstochowa - 61 pkt.

 

Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Kultury

- Magdalena Sobczak zam w msc. Koniecpol - 32 pkt.

- Robert Witkowski zam. w msc. Dąbrowa Zielona - 57 pkt.

- Grażyna Sil zam. w msc. Częstochowa - 68 pkt.

- Jakub Budzynowski zam. w msc. Koniecpol - 41 pkt.

- Iwona Przystańska zam. w msc. Koniecpol - 38 pkt.

 

Nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi sekretariatu

- Marek Ćwiek - zam. w msc. Piaski - 36 pkt.

- Jadwiga Pałega zam. w msc. Koniecpol - 47 pkt.

W pracach komisji w II etapie nie wzięła udziału Iwona Zatońska.

 

Min. ilość pkt. do zdobycia zgodnie z regulaminem konkursu wynosi 65 pkt.

Komisja konkursowa, która przeprowadzała II etap rekrutacji w składzie nie pełnym tj. konkurs na stanowisko inspektora ds. informacji publicznej, ABI oraz spec. ds. obsługi sekretariatu ustala, iż min. próg punktowy wynosi w tym przypadku 45 pkt.

 

Z kandydatami o największej ilości punktów  zostanie podpisana umowa o pracę.

Osoby, które uzyskały największą liczbę punktów, wykazały się odpowiednimi kwalifikacjami, umiejętnościami oraz odpowiedziały prawidłowo na zadane w ramach prowadzonego postępowania pytania. Dodatkowo kandydaci na stanowiska Kierownika Centrum Integracji Społecznej oraz Dyrektora Domu Kultury wykazały się umiejętnością dostosowania swojej wizji na działalność jednostki do realiów i zasobów finansowych Gminy Koniecpol.