Konkurs

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza
Gminny Konkurs „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2016”.
będący pierwszym etapem konkursu powiatowego

Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich Gminy Koniecpol. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także  upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska.

Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Koniecpol zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w gminie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie konkurs

    konkurs