OBWIESZCZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 maja 2016

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
z dnia 02 maja 2016 r.

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Koniecpolu

 Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 17 lipca 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
/-/ Ryszard Suliga

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych
w okręgu

15

Sołectwa: Dąbrowa, Piaski - Pękowiec, Rudniki, Rudniki Kolonia, Zaróg 

1

Siedziba Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej

ul. Chrząstowska 6A,

42-230 Koniecpol

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wybory uzupełniające

    Wybory uzupełniające