OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2016

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

 W związku z opracowaniem projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w  Koniecpolu dzielnica „Słowik”  ( ul. Klonowa, Przedm. Niwa, Wąska z przyległymi, Górna z przyległymi, Łąkowa  z przyległymi, Słowik) – niniejszym zapraszam mieszkańców na spotkanie z projektantami w dniu 12.05.2016 r.  w godz. 17:00  w  Domku  Myśliwskim przy ul. Łąkowej.

Na spotkaniu omówione zostaną sprawy: 

  • budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poszczególnych ulicach,
  • warunki przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Przedstawiciele Pracowni Projektowej „SANKAT”  z  Chorzowa przedstawią założenia projektu i harmonogram prac

Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszard Suliga

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie

    Ogłoszenie