OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2016

 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

W związku z opracowaniem projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w  Koniecpolu dzielnica „ Magdasz”  ( ulica: Zachodnia, Nad Strugą, Przedm. Magdasz, Przedm. Dąbrówka, Krzywa, Wiejska)  -   niniejszym zapraszam  mieszkańców na spotkanie z projektantami w dniu 12.05.2016 r.  w godz. 19:00  w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Mickiewicza.  

Na spotkaniu omówione zostaną sprawy:

  • budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Przedstawiciele Pracowni Projektowej „SANKAT” z Chorzowa, przedstawią założenia projektu i harmonogram prac.

Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszard Suliga

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie

    Ogłoszenie