OSTRZEŻENIE PRZED WYPALANIEM TRAW !!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2017

Plakat - wypalanie traw

W zawiązku ze zbliżającym się okresem wiosennym i obserwowanym w tym czasie nagminnym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach i nieużytkach

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
oraz
KOMENDANT GMINNY ZWIĄZKU OSP RP W KONIECPOLU

Ostrzegają o przed negatywnymi skutkami wypalania traw, które stają się niejednokrotnie przyczyną groźnych pożarów lasów, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, które powodują:

  • zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia ludzkiego,
  • zatruwanie atmosfery dwutlenkiem węgla,
  • degradacja gleby,
  • niszczenie mikrofauny
  • niszczenie legowisk i gniazd dzikiej zwierzyny i ptactwa

Wypalanie traw, łąk i nieużytków
jest prawnie zabronione
za co grozi kara aresztu lub grzywny!

Rolnik wypalający trawy jest narażony na szereg kar, które może na niego nałożyć policja, prokuratura, a także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kary za wypalanie traw ustanawia wiele aktów prawnych.

  • Wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.
  • Z kodeksu karnego wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  • Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Dlatego przestrzegam przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności!

Wypalanie traw powoduje także generowanie kosztów akcji ratowniczo-gaśniczych. Każda interwencja straży pożarnej to koszt rzędu kilkuset złotych, kwota ta pokrywana jest z budżetu Gminy.

 

KOMENDANT GMINNY
ZWIĄZKU OSP RP W KONIECPOLU
Jarosław Duś
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga