Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza
Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017".

Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich Gminy Koniecpol. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a także  upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska.

Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Koniecpol zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w gminie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konkurs 2017

    Konkurs 2017