Podział sołectwa Aleksandrów-Michałów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2017

Na wniosek mieszkańców Michałowa złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol o podział sołectwa Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa została wdrożona procedura rozdzielenia tego sołectwa. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych większość mieszkańców zgodnie opowiedziała się za podziałem. W związku z powyższym Rada Miejska w Koniecpolu podjęła uchwałę o podziale na sołectwo Aleksandrów i sołectwo Michałów.

Konsekwencją podziału były wybory na sołtysa i do rady sołeckiej w tych dwóch miejscowościach.

Odbyły się one w dniu 9 czerwca 2017 r.. Wybory przebiegły zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i statutu danego sołectwa.

Nowym sołtysem wsi Aleksandrów został Pan Jarosław Znojek. W radzie sołeckiej będą z nim współpracować Panowie: Remigiusz Adamczyk, Mariusz Musiał, Eugeniusz Wasiak i Marcin Wojtasik.

Dla mieszkańców Michałowa wybory były bardzo ważnym wydarzeniem. Mieszkańcy zebrali się punktualnie przy zaskakująco wysokiej frekwencji.

Sołtysem wsi Michałów został Pan Leszek Ślęzak, wybrany jednogłośnie, a w radzie sołeckiej znaleźli się Panowie: Zenon Matyśkiewicz, Damian Wójciński oraz Waldemar Szlacheta.

Wszystkim gratulujemy wyboru i życzymy owocnej współpracy z władzami samorządowymi oraz satysfakcji z pracy na rzecz swoich społeczności.

Autor: Iwona Zatońska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie