Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Wakacyjne spotkanie Koniecpolskich Seniorów z Burmistrzem

11 lipca 2017

W piątek, 7 lipca 2017 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbyło się spotkanie Seniorów z Burmistrzem – Ryszardem Suligą - na temat realizowanych obecnie inwestycji oraz planowanych przedsięwzięć w najbliższej perspektywie.

Burmistrz przedstawił obecną sytuację finansową gminy, pozwalającą na podjęcie najpilniejszych działań inwestycyjnych, związanych z rewitalizacją i gospodarką wodno – ściekową. Poinformował o pozyskanych środkach unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, kolejnych  wnioskach aplikacyjnych pozostających na etapie oceny przez instytucje dotujące, prowadzonych działaniach na rzecz pozyskania potencjalnych inwestorów, podpisanej umowie współpracy z Parkiem Przemysłowo-Technologicznym „Revita Park” w Katowicach w zakresie wymiany dobrych praktyk i rozwoju przedsiębiorczości.

Spotkanie było też okazją do wymiany poglądów na temat bieżących spraw i potrzeb w gminie.

Oprócz inspiracji do dalszej pracy, przyjęto wspólne stanowisko, iż oprócz realizacji zadań typowo inwestycyjnych i remontowych, należy zwrócić szczególną uwagę na promocję Koniecpola w regionie i kraju oraz związaną z tym zmianę wizerunku z gminy bez podstawowej infrastruktury technicznej i wody na atrakcyjne miejsce do zamieszkania i wypoczynku.

Organizacje skupiające seniorów to bardzo ważny przedstawiciel rosnącej grupy osób w Polsce, w której tkwi ogromny potencjał  - powiedział Ryszard Suliga – Burmistrz Miasta  i Gminy. Bardzo cenię doświadczenie tej grupy osób i obiektywne spojrzenie na wiele spraw. Znając ich potrzeby nadal będę wspierał ich działania, które pozwalają na rozwój gminy, za co im bardzo serdecznie dziękuję.