Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Informacja

7 sierpnia 2017

Informacja Burmistrza o budowie sieci wodociągowej w roku 2017
finansowanej  ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W nawiązaniu do ostatnich informacji medialnych odnośnie budowy sieci wodociągowej w gminie Koniecpol ze środków na likwidację klęsk żywiołowych chciałbym przedstawić faktyczny stan dotyczący przedsięwzięcia.

O przyznanych środkach i finansowaniu ze środków celowych Urzędów Wojewódzkich dla gmin, które znalazły się w potrzebie z powodu zaistnienia klęski żywiołowej informowano już dnia 19 lipca 2017 r. na stronie internetowej gminy Koniecpol i łamach gazety Przekrój Gospodarczy

http://www.przekrojgospodarczy.pl/artykuly/1078-zywiol-i-ratunek

Dnia 11 lipca 2017r. gmina Koniecpol otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na kwotę  4 325 567 zł (80% wartości zadania) z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowościach: Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia. Dabrowa, Piaski – Pępkowiec, Teodorów. Promesa nie obejmuje stacji uzdatniania wody, która realizowana będzie w późniejszym terminie i nie stanowi obecnie tak dużego problemu technicznego, który uniemożliwia realizację wodociągu w roku bieżącym.

Przy wsparciu merytorycznym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano weryfikacji zakresu prac jaki będzie realizowany w latach 2017 i 2018 oraz ustalono montaż finansowy dla zadania tak, aby możliwe było wykorzystanie przyznanych środków do końca roku 2017.

Na podstawie poczynionych ustaleń i w wyniku zmiany pierwotnego zakresu rzeczowego gmina ogłosiła bezzwłocznie nowy przetarg (otwarcie ofert nastąpi jutro - dnia 8 sierpnia 2017 r.).

Równolegle, podobne rozmowy merytoryczne prowadzone są z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który również przyznał środki uzupełniające na powyższy cel.

Gmina podjęła więc wszelkie działania, po przyznaniu promesy, w celu wykorzystania przyznanych środków do końca roku. Mam nadzieję, że przetarg zostanie rozstrzygnięty i prace zostaną rozpoczęte niezwłocznie, o czym będę informował na bieżąco.

 

Autor: Ryszard Suliga - Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja