Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

INFORMACJA

24 sierpnia 2017

W SPRAWIE ZMIANY NAZWY ULICY
ARMII LUDOWEJ NA ULICĘ WŁOSZCZOWSKĄ

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu, informuje że Rada Miejska w Koniecpolu uchwałą nr XLII/285/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku dokonała zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Włoszczowską.

Podstawą zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Włoszczowską jest  ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r poz.744). Obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, a także osób i organizacji, które po 1917 r. propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa i sprzeczne z Polską racją stanu.

W związku z powyższym zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a zatem nie istnieje obowiązek wymiany dokumentów:

Natomiast prowadzący działalność gospodarczą muszą złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG z ulicy Armii Ludowej na ulicę Włoszczowską.
Dokonanie wpisu w CEIDG jest bezpłatne.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja