Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

OGŁOSZENIE

8 września 2017

W  związku z rozpoczęciem prac  dotyczących zadania pn.: Budowa wodociągu w Gminie Koniecpol – etap III wraz z przyłączami, informujemy wszystkich mieszkańców miejscowości: Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Piaski – Pękowiec, Teodorów, że w miesiącu wrześniu br. ruszą prace przy budowie wodociągu wraz z przyłączami. Osoby zainteresowane wykonaniem przyłącza wodociągowego do swojej posesji, które wcześniej nie zadeklarowały chęci przyłączenia, winny zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2017 r., w celu podpisania stosownych oświadczeń. Po upływie wskazanego terminu, nie będzie możliwości zaprojektowania i wykonania dodatkowych przyłączy.

Autor: Ryszard Suliga - Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol