Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Dopłaty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przekazujących małe gospodarstwa

25 września 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje:

Nowością w PROW 2014-2020 jest poddziałanie  „ Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Działanie to ma z  założenia rozwiązać problem małych gospodarstw, które faktycznie nie prowadzą produkcji na rynek lub produkcja ta ma niewielką skalę.

 Z programu mogą korzystać wnioskodawcy będący w systemie dla małych gospodarstw ustanowionego w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich i trwale przekażą swoje gospodarstwo innemu rolnikowi  ( sprzedaż lub darowizna).

Do systemu dla małych gospodarstw w 2015 roku automatycznie zostali włączeni rolnicy, których łączna kwota płatności nie przekroczyła 1250 EURO.

Pierwszy nabór  na w/ w działanie odbył się w 2016 roku., kolejny odbędzie się od 25 września do 24 października bieżącego roku.

Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS i nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwo przejmującego grunty od beneficjenta działania musi posiadać lub osiągnąć po przejęciu gruntów co najmniej wielkość odpowiadającą : średniej wielkości gospodarstwa w Polsce ( za 2016 r.- 10,56 ha)  lub średniej wielkości w danym województwie, jeśli średnia powierzchnia gospodarstwa w danym województwie jest większa niż w Polsce. Przejmujący grunty jest zobowiązany do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat.

Kwota: roczna stawka pomocy odpowiada 120 % rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się  w ramach systemu dla małych gospodarstw. Pomoc przysługuje za rok w którym trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne do roku 2020 włącznie i jest wypłacana jednorazowo.

O kolejności  przysługiwania pomocy decyduje lista rankingowa. Punkty można uzyskać za następujące kryteria:

Minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 2 punkty.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na położenie gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym lub przez upoważnioną osobę.

Limit środków przeznaczonych na taką pomoc w PROW 2014-2020 wynosi 130 mln. Euro.

 ŚODR Częstochowa
Honorata Kurek
Więcej informacji : www.arimr.gov.pl
www.minrol.gov.pl
UMiG Koniecpol pokój 47

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Dopłaty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

    Dopłaty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich