Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Grób wojenny w Koniecpolu

28 września 2017

W niedzielę 24 września br. w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Koniecpolu odprawiono mszę pogrzebową ekshumowanych mieszkańców Koniecpola - Chrząstowa, zamordowanych przez Niemców dnia 30 czerwca 1943 r.

Dzięki inicjatorom działań i na wniosek Pana Józefa Marka oraz innych naocznych świadków tragicznych wydarzeń, istniejącej na ul. Jesionowej mogile, przyznano status grobu wojennego.

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie ustaliło, iż w mogile znajdowały się ciała 13 osób, w tym dzieci w wieku od 1 roku do 14 lat. W dniach 5 - 8 września br. Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził ekshumację mogiły, a następnie szczątki pomordowanych zostały pochowane na cmentarzu parafialnym przy ul. Szkolnej w Koniecpolu.

Opieka nad miejscami pamięci to nie tylko ewidencjonowanie i popularyzowanie wiedzy, na które składają się upamiętnienia, groby wojenne oraz groby osób zasłużonych. To także kwestia uporządkowania przestrzeni, w tym grobów ofiar II wojny światowej pozostawionych poza terenem cmentarzy wojennych. Te groby, zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych, powinny znajdować się na cmentarzach. W związku z tym gmina została zobowiązana do zorganizowania uroczystości.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie