Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Wymiana Źródeł Ciepła

10 listopada 2017

Zachęcamy do wypełnienia ankiety pozwalającej na rozpoznanie zainteresowania wymianą źródeł ciepła wśród mieszkańców gminy Koniecpol.

Gmina Koniecpol przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Na postawie ankiety oszacowane zostanie zainteresowanie mieszkańców Gminy pozyskaniem dofinansowania. Ponadto na postawie złożonych ankiet sporządzona zostanie lista osób, których budynki w pierwszej kolejności poddane zostaną ocenie energetycznej, stanowiącej podstawę przyznania dofinansowania.

Planowany termin realizacji programu polegającego na wymianie źródła ciepła to 2018 rok. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A w pok. 21 oraz na stronie internetowej Urzędu www.koniecpol.pl

Ankiety można składać osobiście oraz droga pocztową na adres UMiG.

Termin składania ankiet: do 15.12.2017 r.

Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszard Suliga

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja