Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Rozpoczęta przebudowa remizy strażackiej na Chrząstowie

11 stycznia 2018

W dniu wczorajszym rozpoczęto realizację jednej z ważniejszych inwestycji w Koniecpolu - zaniechanej w przeszłości przebudowy remizy strażackiej na Chrząstowie, obok Kościoła św. Michała.

Plac budowy przekazywany był wybranemu w przetargu wykonawcy, w obecności Bumistrza Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszarda Suligi oraz przy udziale Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej druha Bogdana Stolarskiego.

 

Gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 95% na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego” w ramach poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Po rozbudowie i przebudowie istniejącego obiektu, powstanie budynek na planie litery „L”,  2 - kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Część parterowa podzielona została na dwie połączone ze sobą części, centrum społeczno-kulturalne oraz OSP. Na piętrze znajdą się pomieszczenia wykładowe i sale dydaktyczne budynku centrum kultury.

Zakres prac do wykonania obejmuje również budowę placu zabaw dla dzieci.

Przyszłe centrum społeczno – kulturalne zostanie powołane do realizacji następujących działań społecznych, w tym:

Rewitalizacja zdegradowanego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej przyczyni się do stworzenia warunków umożliwiających zmniejszenie problemów występujących na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji, w tym:

Nowa infrastruktura przeznaczona zarówno dla najmłodszych, jak i osób starszych i młodzieży, pozwoli również na realizację projektów społecznych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Jest to bardzo ważna dla Koniecpola inwestycja. Rozpoczęte w przeszłości roboty budowlane i przerwane z niewiadomych przyczyn  to jedna z najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć - powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga. Od wielu lat teren był zdewastowany i niebezpieczny dla otoczenia. Mam nadzieję, że centrum społeczno - kulturalne, które tam powstanie będzie służyło wszystkim mieszańcom gminy, tym bardziej, ze obecnie nie dysponujemy powierzchniami pod działalność integrującą społeczność lokalną, czy działalność kulturalną. Usługi społeczne są rozproszone po wielu obiektach i brak jest kompleksowej oferty w jednym miejscu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie