Miejska Rada Seniorów w Koniecpolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejska Rada Seniorów w Koniecpolu została powołana 29 stycznia 2015 r. Uchwałą nr V/26/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu. Rada jest organem o charakterze doradczo-opiniującym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol w sprawach dotyczących ludzi starszych. Głównymi założeniami jej działania jest integracja i wspieranie środowiska senioralnego, współpraca z władzami Miasta i Gminy Koniecpol przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach osób starszych oraz propagowanie wśród nich oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej.

 Skład Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu:

- Paweł Kaczyński (Przewodniczący)

- Jan Sarzyński (Wiceprzewodniczący)

- Barbara Gibalska (Sekretarz)

- Barbara Bladziak

- Wanda Kotela

- Zofia Machera

- Jerzy Stępień