Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Ogłoszenia Publiczne

Artykuły

27 czerwca 2017

INFORMACJA

Urząd Miast i Gminy w Koniecpolu informuje, że:

od dnia 3 lipca 2017 roku
KASA czynna będzie
w godzinach 7:30 do 11:30

Za utrudniena przepraszamy.

Przejdź do - Podział sołectwa Aleksandrów-Michałów
13 czerwca 2017

Podział sołectwa Aleksandrów-Michałów

Na wniosek mieszkańców Michałowa złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol o podział sołectwa Aleksandrów-Michałów na dwa odrębne sołectwa została wdrożona procedura rozdzielenia tego sołectwa. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych większość mieszkańców zgodnie opowiedziała się za podziałem. W związku z powyższym Rada Miejska w Koniecpolu podjęła uchwałę o podziale na sołectwo Aleksandrów i sołectwo Michałów.

Iwona Zatońska
Czytaj więcej o: Podział sołectwa Aleksandrów-Michałów
Przejdź do - Wykaz nieruchomości
7 czerwca 2017

Wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednnolity Dz.U.z 2016 r, poz.2147 z późn.zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na okres 21 dni od dnia 01.06.2017 do dnia 22.06.2017 r.

Szczegółowy wykaz w załączniku.

Zofia Margasińska
Przejdź do - Protokół Komisji Konkursowej
11 maja 2017

Protokół Komisji Konkursowej

Dotyczy: Konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Koniecpol w 2017r.

 

10 maja 2017

Sprawozdanie z realizacji

Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Pełna treść sprawozdania (dokument PDF)

Przejdź do - Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017"
9 maja 2017

Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017"

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza
Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017".

Czytaj więcej o: Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017"
Przejdź do - Wykaz nieruchomości
12 kwietnia 2017

Wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Gmina Koniecpol działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednnolity Dz.U.z 2016 r, poz.2147 z późn.zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na okres 21 dni od dnia 10.04.2017 do dnia 02.05.2017 r.

Szczegółowy wykaz w załączniku.

Zofia Margasińska
Przejdź do - Wysoce zjadliwa grypa ptaków
10 kwietnia 2017

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

W załączeniu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Przejdź do - Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
4 kwietnia 2017

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej ( oferty) na wykonanie zadania:
Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Grodziska jednostka ewid. Koniecpol.
( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zofia Margasińska
Przejdź do - Uproszczona oferta
20 marca 2017

Uproszczona oferta

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” tytuł zadania: „Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Przejdź do - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 786
6 września 2016

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 786

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol po osobistych uzgodnieniach z Zarządem Dróg Wojewódzkich, podaje do publicznej wiadomości ostateczną wersję projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786.
Pliki PDF w załączniku.

Przejdź do - Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
21 czerwca 2016

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej ( oferty) na wykonanie zadania:
Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zaróg jednostka ewid. Koniecpol.
( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przejdź do - Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę terenu
7 czerwca 2016

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę terenu

Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza do składania ofert na dzierżawę następujących nieruchomości położonych w Koniecpolu przy ul.Rynek i ul. Armii Krajowej.
Przedmiotem dzierżawy jest część działki oznaczonej nr 3052 położonej przy ul. Rynek oraz część działek oznaczonych nr 3199/2, 3200/4, 3201 położonych przy zalewie ul. Armii Krajowej
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie:

  • usług rekreacyjno-wypoczynkowych i gastronomicznych
  • handlowo-usługowej "Ogródek piwny"
Zofia Margasińska
Przejdź do - Zaproszenie
30 maja 2016

Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej ( oferty) na wykonanie zadania:
Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuźnica Grodziska jednostka ewid. Koniecpol.
( na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Przejdź do - Wybory uzupełniające
24 maja 2016

Wybory uzupełniające

Miejska Komisja Wyborcza w Koniecpolu na I posiedzeniu w dniu 23 maja 2016  r. dokonała wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji w składzie:
Przewodniczący Komisji: Pałęga Jadwiga Maria
Z-ca Przewodniczącego Komisji: Kotela Wanda

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu - Jadwiga Pałęga
Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające
Przejdź do - Zaproszenie do składania ofert
24 maja 2016

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie z piachu w miejscu zwyczajowo przyjętym do kąpieli zejścia do wody, plaży i boiska do piłki plażowej na zbiorniku wodnym w Koniecpolu.


Koniecpol, dn. 31.05.2016 r.:
Zawiadomienie o wynikach postępowania (dokument PDF)

Przejdź do - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 786
23 maja 2016

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 786

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKAW KATOWICACH
z dnia 18 maja 2016 r.

dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granic województwa"

Przejdź do - Zaproszenie do składania ofert
10 maja 2016

Zaproszenie do składania ofert

Zapytanie ofertowe na kompleksowe ubezpieczenie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Koniecpol

 Przedmiot zamówienia:

 Ubezpieczenie mienia ( budynków komunalnych mieszkalnych , przystanków autobusowych, budynku administracyjnego – siedziby Urzędu Miasta i Gminy)

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert
Przejdź do - OGŁOSZENIE
6 maja 2016

OGŁOSZENIE

 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

W związku z opracowaniem projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w  Koniecpolu dzielnica „ Magdasz”  ( ulica: Zachodnia, Nad Strugą, Przedm. Magdasz, Przedm. Dąbrówka, Krzywa, Wiejska)  -   niniejszym zapraszam  mieszkańców na spotkanie z projektantami w dniu 12.05.2016 r.  w godz. 19:00  w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Mickiewicza.  

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszard Suliga
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE
Przejdź do - OGŁOSZENIE
6 maja 2016

OGŁOSZENIE

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

 W związku z opracowaniem projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w  Koniecpolu dzielnica „Słowik”  ( ul. Klonowa, Przedm. Niwa, Wąska z przyległymi, Górna z przyległymi, Łąkowa  z przyległymi, Słowik) – niniejszym zapraszam mieszkańców na spotkanie z projektantami w dniu 12.05.2016 r.  w godz. 17:00  w  Domku  Myśliwskim przy ul. Łąkowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszard Suliga
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE