Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Strona główna

Witamy na naszej stronie

 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

  

  Nr telefonów rachmistrzów

Narodowy Spis Powszechny - wydłużenie terminu do 30 września 2021 

Spis Powszechny już trwa


Ulotka informacyjna o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Najnowsze aktualności

30 lipca 2021

Mobilny Punkt Informacyjny w Koniecpolu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6 A, w dniu 6 sierpnia 2021 roku, w godzinach 10.00 - 13.00

Czytaj więcej o: Mobilny Punkt Informacyjny w Koniecpolu
Powiększ zdjęcie Informacja
30 lipca 2021

Informacja

Zadady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanychw wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Pełna treść informacji w załączniku (plik PDF)

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Test%20syren
29 lipca 2021

Ogłoszenie

W dniu 1 sierpnia 2021 roku (niedziela) o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, jednocześnie upamiętniający obchody 77 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły, trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Powiększ zdjęcie Informacja
27 lipca 2021

Informacja nt. Dowodów Osobistych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka/podopiecznego, zostaną wyłączone. Jak wskazuje Departament Spraw Obywatelskich MSWiA w piśmie nr DSO-WEL-6190-2-31/2021, stosowna informacja w tym zakresie została już zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje „Uzyskaj dowód osobisty”.

Czytaj więcej o: Informacja nt. Dowodów Osobistych
Powiększ zdjęcie Logo%20Policji
24 lipca 2021

Święto Policji

Z okazji obchodów Święta Policji składamy serdeczne życzenia
oraz słowa uznania za trud włożony w niełatwą i pełną poświęcenia służbę.

Niech wysiłek związany z pełnieniem tej odpowiedzialnej i niebezpiecznej służby będzie źródłem wielu osiągnięć, satysfakcji i uznania.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Koniecpol

Ryszard Suliga

 
Czytaj więcej o: Święto Policji
Powiększ zdjęcie Informacja
23 lipca 2021

Informacja w sprawie szacowanie strat w gospodarstwach rolnych

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków.

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie szacowanie strat w gospodarstwach rolnych
Powiększ zdjęcie Informacja
20 lipca 2021

Informacja dla osób poszkodowanych po wystąpieniu nawałnicy w dniu 14.07.2021 r.

Rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, które poniosły straty:

  • w budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu  o posiadane środki własne mogą ubiegać się o pomoc „doraźną”, która wynosi do 6 tys. zł.

Ponadto rodziny i osoby samotnie gospodarujące mogą ubiegać się o pomoc w formie zasiłków celowych:

  • do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Kwoty pomocy finansowej, przyznawane są w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń;
  • do 100 tys. zł na remont albo odbudowę budynku gospodarczego (niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych) - kwoty pomocy finansowej, przyznawane  w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń.
Czytaj więcej o: Informacja dla osób poszkodowanych po wystąpieniu nawałnicy w dniu 14.07.2021 r.
Powiększ zdjęcie
18 lipca 2021

Nowy numer "Gazety Koniecpolskiej"

W tym wydaniu piszemy o tym co ważnego wydarzyło się w ostatnich miesiącach. Jesteśmy po sesji absolutoryjnej, napisaliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie pilnych zadań, pozyskaliśmy środki zewnętrzne uzupełniające w istotny sposób nasz gminny budżet. Zakończyliśmy dużą inwestycję realizowaną od ubiegłego roku i dofinansowaną z funduszy unijnych, związaną z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy „Słowik”. Trwają prace przy budowie dalszych kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej w dzielnicy „Magdasz”.

W czerwcu odbyła się społeczna akcja Wielkiego Sprzątania Doliny Pilicy. Była to największa od lat skoordynowana akcja, w której wzięło udział prawie 200 osób - wolontariuszy.

Jest również coraz aktywniej w życiu społecznym i kulturalnym. Od maja wznowił działalność stacjonarną Dom Kultury w Koniecpolu. Nad zalewem obchodzono Dzień Dziecka, a następnie spotkaliśmy się w czasie Nocy Świętojańskiej. W sierpniu zainaugurujemy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele Św. Trójcy.  To już po raz piąty artyści zasiądą przy koniecpolskich organach, aby zagrać utwory wybitnych twórców baroku i późniejszych.

Warto w tym numerze zwrócić uwagę na ważne ogłoszenia, a więc nowe zasady programu „Czyste Powietrze”, możliwość złożenia przez rolników formularza do projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, konieczność złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach.

To tylko niektóre z tematów. Zapraszamy do lektury tego wydania.

 

Czytaj więcej o: Nowy numer "Gazety Koniecpolskiej"
Powiększ zdjęcie Mapa%20zakaz%20wstępu%20mełchów
16 lipca 2021

Nadleśniczy wprowadził zakaz wstępu do lasu na terenie Leśnictwa Mełchów

W ciągu kilkunastu minut huraganowy wiatr uszkodził ponad 300 ha lasu w Nadleśnictwie Koniecpol, z czego ponad połowa ha zostało doszczętnie zniszczonych.

Późnym popołudniem 14 lipca nad Nadleśnictwem Koniecpol przeszedł gwałtowny front atmosferyczny, któremu towarzyszyły bardzo silne porywy wiatru. Wyrządził on szkody na niespotykaną dotychczas skalę.

Leśnicy oszacowali masę drewna do uprzątnięcia na około 52 tys. m3, co w normalnych warunkach stanowi 65 % wielkości rocznego pozyskania drewna dla jednostki.

Nadleśniczy wprowadził zakaz wstępu do lasu na terenie Leśnictwa Mełchów obejmujący odziały 340 – 344 oraz 345 – 358.  Działanie to jest podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem osób przebywających na terenie poklęskowym.  Obecnie występuje tam duża ilość złomów i wywrotów zagrażających zdrowiu i życiu osób a osłabiony drzewostan ocalały po huraganie stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla ludzi.

Leśnicy apelują, żeby do momentu zniesienia zakazu wstępu do lasu, zrezygnować z wycieczek.  Szczegółowe informacje i ich aktualizacja jest dostępna na stronie internetowej Nadleśnictwa Koniecpol.

Czytaj więcej o: Nadleśniczy wprowadził zakaz wstępu do lasu na terenie Leśnictwa Mełchów