Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości bezpłatnego dokonywania wpłat
w kasie Banku Spółdzielczego w Koniecpolu przy ulicy Kościuszki 7

na konta Gminy o numerach
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 

Kasa UMiG Koniecpol czynna w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30 - 11:30
środa 11:30 - 15:30

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
17 stycznia 2020

„Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol”

Począwszy od 2015 roku Gmina Koniecpol sukcesywnie nadrabia zaległości  i zaniechania z lat poprzednich, dotyczące budowy infrastruktury wodociągowej. Realizacja tych inwestycji w latach 2015-2017 była znacznie utrudniona, ponieważ  finanse gminy objęte były od roku 2015 programem naprawczym, który przewidywał ograniczenia w wydatkach inwestycyjnych, a właściwie brak możliwości prowadzenia dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Dodatkowym problemem z jakim w tym czasie przyszło borykać się Gminie była katastrofalna  w skutkach susza, która spowodowała, że indywidualne studnie w miejscowościach, do których nie został doprowadzony wodociąg wyschły. Wiązało się to z koniecznością dowożenia wody do mieszkańców. Będąc w tak trudnym położeniu Gmina zwróciła się wówczas o pomoc finansową do rządu polskiego.

Czytaj więcej o: „Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol”
Powiększ zdjęcie
17 stycznia 2020

Konkurs "Wspólnie w działaniu"

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zaprasza do udziału w konkursie " Wspólnie w działaniu" organizowanym przez LGD Region Włoszczowski.
W załączeniu: dokumenty aplikacyjne

Czytaj więcej o: Konkurs "Wspólnie w działaniu"
Powiększ zdjęcie
16 stycznia 2020

Komisariat Policji w Koniecpolu informuje

W związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku został opracowany plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 78 gm. Koniecpol na okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., obejmujący następujące zagrożenia:

  • Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w Koniecpolu przy ul. Kościuszki
Czytaj więcej o: Komisariat Policji w Koniecpolu informuje
Powiększ zdjęcie
9 stycznia 2020

Ferie 2020

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież  do wzięcia udziału w akcji Ferie na sportowo. Warunkiem uczestnictwa jest strój sportowy, obuwie zmienne i zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Gwarantujemy dobrą zabawę i miło spędzony czas.

Dariusz Saternus
Czytaj więcej o: Ferie 2020
9 stycznia 2020

ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej

Sesja Rady MiejskiejInformujemy, że XIX sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się w dniu
16.01.2020 r. o godz. 15:30
w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol (sala sesyjna)

Link do: Porządek obrad (dokument PDF)

Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE o sesji Rady Miejskiej
Powiększ zdjęcie
8 stycznia 2020

Nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol"

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Aktywni - Samodzielni – Kreatywni w gminie Koniecpol”, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania : 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno -zawodowego społeczności lokalnych -RIT.

Szczegóły na stronie: www.mgopskoniecpol.pl

Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu pn."Aktywni - Samodzielni - Kreatywni w gminie Koniecpol"
Powiększ zdjęcie
8 stycznia 2020

Usuwanie azbestu

Gmina Koniecpol informuje, że planuje w roku 2020 wystąpić o dofinansowanie zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Aby skorzystać z w/w dofinansowania należy wypełnić i złożyć ankietę wraz z dokumentacją fotograficzną (określoną w p. nr II załączonej ankiety) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pok. nr 21 (parter) w terminie do 20.03.2020 r.  Złożenie kompletnej ankiety jest warunkiem udziału w programie o dofinansowanie.

Czytaj więcej o: Usuwanie azbestu
Powiększ zdjęcie
31 grudnia 2019

Obowiązek Segregacji Odpadów

Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

  • PAPIER (kolor niebieski),
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),
  • SZKŁO (kolor zielony*)
  • BIO (kolor brązowy).

* Jeżeli frakcję zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to stosuje się:

  • szkło bezbarwne (kolor biały),
  • szkło kolorowe (kolor zielony).

W przypadku gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można pokryć je tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Czytaj więcej o: Obowiązek Segregacji Odpadów
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
23 grudnia 2019

Gazeta Koniecpolska - wydanie nr 17 (81) grudzień 2019 r.

Zapraszamy do pobrania lub obejrzenia elektronicznej wersji Gazety Koniecpolskiej.

Czytaj więcej o: Gazeta Koniecpolska - wydanie nr 17 (81) grudzień 2019 r.