Miejska Rada Seniorów w Koniecpolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejska Rada Seniorów w Koniecpolu została powołana 29 stycznia 2015 r. Uchwałą nr V/26/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu. Rada jest organem o charakterze doradczo-opiniującym Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol w sprawach dotyczących ludzi starszych. Głównymi założeniami jej działania jest integracja i wspieranie środowiska senioralnego, współpraca z władzami Miasta i Gminy Koniecpol przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach osób starszych oraz propagowanie wśród nich oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej.

 Skład Miejskiej Rady Seniorów w Koniecpolu:

- Paweł Kaczyński (Przewodniczący)

- Jan Sarzyński (Wiceprzewodniczący)

- Barbara Gibalska (Sekretarz)

- Barbara Bladziak

- Wanda Kotela

- Zofia Machera

- Jerzy Stępień

Artykuły

20 listopada 2017

Dokumenty z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 9.11.2017 r.

W załączniku w/w dokument.

26 października 2017

Ramowy Program Działań Rady Seniorów

W załączniku w/w dokument.

9 maja 2016

Posiedzenie Rady Seniorów w dniu 26.04.2016 r.

Zamieszczamy Protoków z posiedzenia Rady Seniorów.

11 kwietnia 2016

Posiedzenie Rady Seniorów w dniu 22.01.2016 r.

Zamieszczamy dokumenty z posiedzenia Rady Seniorów.

20 października 2015

Posiedzenie Rady Seniorów w dniu 8.09.2015 r.

Zamieszczamy Protoków z posiedzenia Rady Seniorów.

24 czerwca 2015

Posiedzenie Rady Seniorów w dniu 16.06.2015 r.

Zamieszamy dokumenty z posiedzenia Rady Seniorów.

19 maja 2015

Posiedzenie Rady Seniorów w dniu 28.04.2015 r.

Zamieszczamy dokumenty z posiedzenia.