Jesteś tutaj: Start / Inwestycje

Inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu
11 października 2018

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu

Logotypy UE

Gmina Koniecpol pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85% na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu” w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej i poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.

Czytaj więcej o: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu
Przejdź do - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap
27 września 2018

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap

Loga UE

Zakończono realizację projektu pn.:

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap”

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap
29 marca 2018

Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego

Gmina Koniecpol pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 95% na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego” w ramach działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie Koniecpol.

Po zakończeniu inwestycji w obiekcie świadczone będą różnorodne usługi społeczne, przyczyniające się do realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023.

Czytaj więcej o: Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego
30 stycznia 2018

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap

 

Projekt jest spójny z celami RPO WSL 2014-2020, oś priorytetowa V, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

Projekt i jego cele są zgodne również z częścią diagnostyczną zawartą w Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Zakres inwestycji obejmuje:

  1. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC klasy SDR 34 SN 8 o średnicy Dz= 200x5,9mm, łączonych kielichowo na uszczelkę gumową oraz rur kamionkowych Dn= 200mm i rur kamionkowych przeciskowych o łącznej długości L=4778,5 mb;
  2. budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC klasy SDR 34 SN o Dz=160x4,7mm oraz rur kamionkowych przeciskowych o łącznej długości L=2442,5m;
  3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy Dz=110x6,6mm oraz średnicy Dz=90x5,4mm wraz z przewiertami kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC Dz=200x11,9mm (przewiert sterowany z rurą przewodową PE 90x5,4mm) oraz rur stalowych Dn=200mm (przekroczenia dróg), o łącznej długości L=1294,5 mb;
  4. budowę 3 szt. pompowni ścieków o wydajnościach: Q=7,0 l/s (pompownia Pk przy ul. Klonowej); 3,5 l/s (pompownia Pop przy ul. Klonowej) oraz 3,0 l/s (pompownia Pr przy ul. Przedmieście Niwa) wraz z zasilaniem energetycznym oraz wyposażeniem, sterowaniem i ogrodzeniem;
  5. budowę sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE o średnicy Dz=110x6,6mm o długości L=345,0mb wraz z budową przyłączy wodociągowych z rur PE o średnicy Dz=40x3,7mm oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej o długości L=10,0mb z rur PE o średnicy Dz=200x11,9mm;
  6. budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur litych PVC klasy S SDR 34 SN8 oraz rur kamionkowych, o łącznej długości L=2526,9mb;
  7. roboty drogowe polegające na odtworzeniu nawierzchni drogowych po robotach kanalizacyjnych;
  8. uporządkowanie terenu po robotach budowlanych.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 5 979 425,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 573 064,24 zł

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I Etap
15 stycznia 2018

Mieszkania socjalne

Zakończyła się przebudowa zdegradowanego budynku hotelu na mieszkania socjalne przy ul. Tarchalskiego 2

Zapraszamy do obejrzenia filmu (link do strony telewizji TV NTL):
Socjalne mieszkania dla rodzin w Koniecpolu

W grudniu 2017 roku zakończono z powodzeniem projekt unijny, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który polegał na przebudowie istniejącego i zdegradowanego budynku dawnego hotelu robotniczego na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych.

Czytaj więcej o: Mieszkania socjalne
Przejdź do - Rozpoczęta przebudowa remizy strażackiej na Chrząstowie
11 stycznia 2018

Rozpoczęta przebudowa remizy strażackiej na Chrząstowie

W dniu wczorajszym rozpoczęto realizację jednej z ważniejszych inwestycji w Koniecpolu - zaniechanej w przeszłości przebudowy remizy strażackiej na Chrząstowie, obok Kościoła św. Michała.

Plac budowy przekazywany był wybranemu w przetargu wykonawcy, w obecności Bumistrza Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszarda Suligi oraz przy udziale Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej druha Bogdana Stolarskiego.

 

Czytaj więcej o: Rozpoczęta przebudowa remizy strażackiej na Chrząstowie
Przejdź do - Dofinansowanie projektu
9 stycznia 2018

Dofinansowanie projektu

Logotypy UE


Kolejny projekt dofinansowany ze środków unijnych
Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego przy ul. Szkolnej 17 na potrzeby świetlicy środowiskowej

Gmina Koniecpol uzyskała kolejną bezzwrotną dotację w wysokości 245 888,50 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w ramach działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie projektu
11 grudnia 2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska

Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłocznej, budowie jednej nowej przepompowni ścieków sanitarnych oraz przebudowie dwóch istniejących przepompowni ścieków.

W wyniku realizacji projektu, do sieci kanalizacji sanitarnej będą podłączone gospodarstwa domowe, jak również budynki użyteczności publicznej, tj. urzędy, szkoła, placówki ochrony zdrowia oraz obiekty handlowo-usługowe.

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Żeromskiego - Chrząstowska
5 grudnia 2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego

Zrealizowany projekt polegał na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przyłączy kanalizacji sanitarnej na ul. Słowackiego w Koniecpolu oraz przepompowni ścieków.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększyła się liczba osób korzystających z systemu kanalizacji. Docelowo nastąpiło ograniczenie presji na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do środowiska, a także zwiększenie odsetka oczyszczonych ścieków komunalnych.

Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego
Przejdź do - Ogłoszony przetarg na dokończenie zaniechanej w przeszłości przebudowy remizy strażackiej na Chrząstowie obok Kościoła św. Michała
28 listopada 2017

Ogłoszony przetarg na dokończenie zaniechanej w przeszłości przebudowy remizy strażackiej na Chrząstowie obok Kościoła św. Michała

Loga UE

Tak jak informowaliśmy wcześniej gmina pozyskała dofinansowanie na projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego”.

Zarząd Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 i poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie, przyznał na realizację projektu dotację w wysokości 2 910 049 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Czytaj więcej o: Ogłoszony przetarg na dokończenie zaniechanej w przeszłości przebudowy remizy strażackiej na Chrząstowie obok Kościoła św. Michała