Jesteś tutaj: Start / Inwestycje środki UE

Inwestycje środki UE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

18 listopada 2020

Kolejne laptopy trafiły do uczniów szkół podstawowych z Koniecpola

 

W maju br. zostały zakupione i przekazane uczniom i nauczycielom z 4 placówek oświatowych z terenu naszej gminy pierwsze laptopy do nauki zdalnej w ilości 20 szt.. Sprzęt zakupiono wówczas w ramach programu grantowego „Zdalna Szkoła”.

Na początku listopada br. kolejne 20 szt. komputerów przenośnych wraz z zestawami słuchawkowymi  trafiło do uczniów dwóch szkół podstawowych w Koniecpolu. Sprzęt zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – realizacji projektu grantowego  „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tym razem projekt skierowany był głównie do uczniów z rodzin wielodzietnych.  Łączna wartość zakupionego sprzętu do nauki zdalnej w 2020 roku wyniosła 114.612,00 zł, w tym 60.000,00zł w ramach programu „Zdalna Szkoła” oraz 54.612,00 zł z programu „Zdalna Szkoła +”. Zadanie zostało dofinansowane w całości ze środków  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Przejdź do - Pozyskana dotacja na laptopy do nauki zdalnej
16 maja 2020

Pozyskana dotacja na laptopy do nauki zdalnej

W ramach naboru w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła gmina Koniecpol pozyskała dotację w wysokości 60 tys. zł i zakupiła sprzęt komputerowy do zdalnej nauki przeznaczony dla nauczycieli i uczniów.

 

Czytaj więcej o: Pozyskana dotacja na laptopy do nauki zdalnej
20 stycznia 2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu

Projekt jako kontynuacja I etapu budowy kanalizacji polega na budowie systemu wodno - ściekowego w mieście Koniecpol, w dzielnicy Słowik, w tym na:

  • budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym (2 szt.),
  • budowie i przebudowie sieci wodociągowej,
  • budowie kanalizacji deszczowej,
  • wykonaniu robót drogowych i odtworzeniowych
Czytaj więcej o: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu
28 października 2019

Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy

Logo UE

Operacja pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy” mająca na celu: likwidację bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego poprzez przebudowę infrastruktury drogowej w miejscowości Radoszewnica - ul. Wiejskiej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszytskich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Wartość inwestycji 239.410,24zł, kwota dofinansowania 195.791,00 udział własny Gminy 43.619,24zł

11 września 2019

Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol

Program Razem BezpieczniejOd sierpnia do października 2019 r. w Gminie Koniecpol trwa realizacja programu „Piesi i kierowcy – świadomi uczestnicy ruchu drogowego w Gminie Koniecpol ” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

W ramach programu przeprowadzone zostaną spotkania edukacyjne dla przedszkolaków i pierwszoklasistów, w akcję zostaną włączeni nauczyciele i rodzice, a także seniorzy, gdyż to oni głównie zaprowadzają i odbierają dzieci z placówek oświatowych. Dla osób starczych, tj.60+, przeprowadzone zostaną spotkania integracyjno-edukacyjne na temat prawidłowego zachowania na drodze, gdyż jest to podstawowym elementem umożliwiającym uchronienie siebie czy też dziecka przed kolizją oraz wypadkiem drogowym.

Wartość projektu 24.120,00 zł
Wartość dofinansowania: 19.296,00 zł

 http://www.razembezpieczniej.mswia.gov.pl/

 

22 sierpnia 2019

Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol

Projekt finansowany jest z EFS  w ramach osi priorytetowej: osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Rewitalizacja społeczna poprzez aktywizację zawodową mieszkańców gminy Koniecpol
Przejdź do - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
29 stycznia 2019

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej

 

                

Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z siedzibą w Łysinachw ramach statutowej działalności zrealizowało projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej”.

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej
Przejdź do - Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej
20 stycznia 2019

Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej

                           

Gmina Koniecpol zrealizowała projekt pn. „Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej” w ramach działania 4.2  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej o: Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej
Przejdź do - Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany
15 stycznia 2019

Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany

Gmina Koniecpol zrealizowała projekt

pn. „Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany”

 

                  

 

Zadanie wykonano w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany