Jesteś tutaj: Start / Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Konsultacje społeczne - zmiany nazw ulic
6 marca 2018

Konsultacje społeczne - zmiany nazw ulic

Koniecpol dn. 26.03.2018 r.: Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych


Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 26/2018 z dnia 05.03.2018 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazw ulic w mieście Koniecpol.

Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 05.03.2018 r.


Koniecpol dn.: 12.03.2018 r.:

Uzasadnienie
Do Zarządzenia Burmistrza  Miasta i Gminy Koniecpol Nr 26/2018 z dnia 05.03.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  społecznych

Konsultacje społeczne mają na celu ujednolicenie nazw ulic na terenie miasta Koniecpol, gdyż obowiązująca uchwała o nadaniu ich nazw zawiera nazewnictwo w formie imienia i nazwiska ulic wymienionych w zarządzeniu. Liczne dokumenty, którymi posługują się mieszkańcy wyżej wymienionych ulic posiadają rozbieżności w ich stosowaniu. By ujednolicić i uszeregować stosowane nazwy ulic Gmina Koniecpol,  proponuje by nazwy  wymienionych   w zarządzeniu  ulic składały się wyłącznie z nazwiska, a w przypadku nazw z przedrostkiem Przedmieście Niwa oraz Przedmieście Dąbrówki uzyskały nazwę ulicy Dąbrówka i ulicy Niwa.

Przejdź do - Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe - zmiana
15 lutego 2018

Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe - zmiana

Koniecpol, dn. 02.03.2018 r.: Informacja o przebiegu konsultacji społecznych


Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 19/2018 z dnia 15.02.2018 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Rocznego Programu Wspólpracy Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 15.02.2018 r. oraz projekt uchwały

Przejdź do - Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe
27 listopada 2017

Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe

Koniecpol, dn. 13.12.2017 r.: Informacja o przebiegu konsultacji społecznych


 Ogłoszenie -  spotkanie konsultacyjne

 na którym zostanie omówiony projekt uchwały
w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 odbędzie się 12 grudnia 2017 o godz. 8:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu


Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 177/2017 z dnia 27.11.2017 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu rocznego Programu Wspólpracy Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2018

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe
Przejdź do - Raport z konsultacji społecznych
27 marca 2017

Raport z konsultacji społecznych

Dotyczy:
"Rewitalizacja zdegradowanego budynku ochotniczej straży pożarnej położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 1 na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego"
"Rewitalizacja zdegradowanego budynku położonego w Koniecpolu ul. Szkolna 17 na potrzeby świetlicy środowiskowej"

Szcegółowe informacje znajdują się w dokumencie załączonym do wiadomości.

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Konsultacje społeczne - podział sołectwa Aleksandrów-Michałów
9 lutego 2017

Konsultacje społeczne - podział sołectwa Aleksandrów-Michałów

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 20/2017 z dnia 09.02.2017 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące podziału sołectwa Aleksandrów-Michałów i utworzeniu dwóch odrębnych sołectw.


OGŁOSZENIE: w dniu 22. lutego 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w podstawionym autobusie przy posesji Michałów 8 odbędzie się zebranie wiejskie.


Koniecpol, dn. 16.03.2017 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)

 

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - podział sołectwa Aleksandrów-Michałów
Przejdź do - Konsultacje społeczne - propozycja zmiany nazwy ulicy
20 stycznia 2017

Konsultacje społeczne - propozycja zmiany nazwy ulicy

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 9/2017 z dnia 19.01.2017 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmiany obecnej nazwy ulicy Armii Ludowej w Koniecpolu.


Koniecpol, dn. 23.03.2017 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)

Przejdź do - Konsultacje społeczne - Program Gospodarki Niskoemisyjnej
10 stycznia 2017

Konsultacje społeczne - Program Gospodarki Niskoemisyjnej

W związku z przygotowaniem projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koniecpol na lata 2017-2022" Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w dniach od 10 stycznia do 25 stycznia br. odbędą się konsultacje społeczne w celu zapoznania się z opiniami lokalnej społeczności na temat przedmiotowego opracowania. Opinie, wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej w UMiG Koniecpol.

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe
1 grudnia 2016

Konsultacje społeczne - organizacje pozarządowe

Koniecpol, dn. 20.12.2016 r.:
Protokół z konsultacji spolecznych (dokument PDF)


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 116/2016 z dnia 1.12.2016r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu rocznego Programu Wspólpracy Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na rok 2017

Przejdź do - OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
24 listopada 2016

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Koniecpol dn. 01.12.2016r:
Protokół z konsultacji społecznych


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zarządzeniem nr 114/2016 z dnia 24.11.2016r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu w sprawie:

Sylwia Boudjema
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Przejdź do - Raport z konsultacji społecznych
27 października 2016

Raport z konsultacji społecznych

Szcegółowe informacje znajdują się w dokumencie załączonym do wiadomości.

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Konsultacje społeczne - Program rewitalizacji
20 września 2016

Konsultacje społeczne - Program rewitalizacji

Koniecpol, dn. 18.11.2016 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)


W związku z przystąpieniem Gminy Koniecpol do sporządzania programu rewitalizacji Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w dniach od 26 września do 19 października br. odbędą się konsultacje społeczne w celu zaopiniowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2016-2025. W trakcie konsultacji będzie można zgłaszać własne uwagi do załączonego opracowania.

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Konsultacje społeczne
5 września 2016

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza konsultacje społeczne w zakresie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.


Koniecpol dn. 20.09.2016 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Program rewitalizacji
16 sierpnia 2016

Program rewitalizacji

W związku z przystąpieniem Gminy Koniecpol do sporządzania programu rewitalizacji Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w dniach od 23 sierpnia do 15 września br. odbędą się konsultacje społeczne w celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych i przewidzianych do rewitalizacji. W trakcie konsultacji będzie można zgłaszać własne uwagi do projektu uchwały o obszarach przewidzianych do rewitalizacji.

Link do interaktywnej mapy KLIKNIJ


Koniecpol, dn. 20.09.2016 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Konsultacje społeczne
21 lipca 2016

Konsultacje społeczne

Koniecpol, dn. 31.08.2016 r.:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji (dokument PDF)


W związku z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do roku 2025 Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w dniach od 20 lipca do 4 sierpnia br. odbędą się konsultacje społeczne w celu zapoznania się z opiniami lokalnej społeczności na temat przedmiotowego opracowania . W trakcie konsultacji będzie można zgłaszać własne uwagi na poniższym formularzu.

Przejdź do - Konsultacje społeczne
2 czerwca 2016

Konsultacje społeczne

Koniecpol, dn. 27.07.2016 r.:
Protokół z konsultacji społecznych (dokument PDF)


W związku z przystąpieniem Gminy Koniecpol do sporządzania programu rewitalizacji Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w dniach od 2 czerwca do 27 czerwca br. odbędą się konsultacje społeczne w celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych i przewidzianych do rewitalizacji. W trakcie konsultacji będzie można zgłaszać własne uwagi i pomysły na działania rewitalizacyjne do przeprowadzenia w naszej gminie.

Marta Młyńska-Klimas
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne
Przejdź do - Konsultacje społeczne
16 maja 2016

Konsultacje społeczne

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety odnośnie stanu istniejącego oraz perspektyw rozwoju. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych. Zależy nam, aby każdy mieszkaniec skorzystał z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy Koniecpol, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby niniejszy dokument był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.


Koniecpol: 10.06.2016 r.:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji (dokument PDF)

Przejdź do - Konsultacje społeczne
11 maja 2016

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

ogłasza przystąpienie do konsultacji społecznych

w zakresie zaopiniowania projektu zmiany "Regulaminu utrzymania porządku i czystości" oraz projektu "Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów".


Koniecpol, dn: 10.06.2016 r.:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Marta Młyńska-Klimas
Przejdź do - Raport z konsultacji społecznych
21 marca 2016

Raport z konsultacji społecznych

dot. projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu"

Przejdź do - Konsultacje społeczne w dniach 03.03.2016 - 23.03.2016
3 marca 2016

Konsultacje społeczne w dniach 03.03.2016 - 23.03.2016

Koniecpol, dn. 29.03.2016:
Raport z konsultacji społecznych


 

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu:

  • "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024"

 

Marta Młyńska-Klimas
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w dniach 03.03.2016 - 23.03.2016
Przejdź do - Konsultacje społeczne
10 listopada 2015

Konsultacje społeczne

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE
PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
MIASTA I GMINY KONIECPOL Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne