Projekty środki krajowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

23 listopada 2023

Dofinansowanie do utworzenia oddziału/filii żłobka w Koniecpolu w ramach programu MALUCH+ 2022-2029

Gmina Koniecpol uzyskała dofinansowanie na realizacją projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach „Maluch+”, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programy Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, budżetu państwa na współfinansowanie krajowe do środków europejskich oraz finansowanie podatku VAT (jako uzupełnienie do środków z KPO).

Czytaj więcej o: Dofinansowanie do utworzenia oddziału/filii żłobka w Koniecpolu w ramach programu MALUCH+ 2022-2029
Przejdź do - "Inicjatywa Sołecka" w 2023
9 października 2023

"Inicjatywa Sołecka" w 2023

Gmina Koniecpol otrzymała dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku na realizację zadań:

Czytaj więcej o: "Inicjatywa Sołecka" w 2023
27 lipca 2023

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 (Edycja 2023) - Stary Koniecpol ul. Ogrodowa 1

Oferta Klubu „Senior +” jest przeznaczona dla mieszkańców Gminy Koniecpol, którzy:

 • ukończyli 60 lat,
 • są osobami nieaktywnymi zawodowo,
 • chcą żyć w sposób twórczy i aktywny,
 • chcą lepiej poznać środowisko lokalne,

Klub „Senior +” jest czynny od poniedziałku do piątku i oferuje:

 • zajęcia sportowo-ruchowe,
 • zajęcia kulturowe i towarzyskie,
 • integracja ze środowiskiem,
 • zajęcia, umożliwiające rozwijanie pasji i umiejętności.

Szczegółowe informacje dotyczące Klubu Seniora+ położonego przy ul. Szkolnej 17 oraz w Starym Koniecpolu ul. Ogrodowa 1  można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3551 357.

Plakat informacyjny - Klub Senior + 2023

Na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego ,,SENIOR+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki ,,SENIOR+” położonego w Starym Koniecpolu ul. Ogrodowa 1 Gmina Koniecpol otrzymała dofinansowanie w wysokości 17 235,00 zł

Całkowita wartość w 2023 roku wynosi  36 795,00 zł.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

27 lipca 2023

Program Wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 (Edycja 2023) - Koniecpol ul. Szkolna 17

Oferta Klubu „Senior +” jest przeznaczona dla mieszkańców Gminy Koniecpol, którzy:

 • ukończyli 60 lat,
 • są osobami nieaktywnymi zawodowo,
 • chcą żyć w sposób twórczy i aktywny,
 • chcą lepiej poznać środowisko lokalne,

Klub „Senior +” jest czynny od poniedziałku do piątku i oferuje:

 • zajęcia sportowo-ruchowe,
 • zajęcia kulturowe i towarzyskie,
 • integracja ze środowiskiem,
 • zajęcia, umożliwiające rozwijanie pasji i umiejętności.

Szczegółowe informacje dotyczące Klubu Seniora+ położonego przy ul. Szkolnej 17 oraz w Starym Koniecpolu ul. Ogrodowa 1  można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3551 357.

Program Wieloletni

Na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego ,,SENIOR+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki ,,SENIOR+” położonego przy ul. Szkolnej 17, Gmina Koniecpol otrzymała dofinansowanie w wysokości 23 130,00 zł

Całkowity wartość w 2023 roku wynosi 47 730,00 zł.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

23 grudnia 2022

Koniecpol bez barier

Gmina Koniecpol realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami”,  finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest stworzenie w mieście i gminie Koniecpol warunków sprzyjających integracji społecznej osób o szczególnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych, zapobieganie społecznej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Koniecpol bez barier
Przejdź do - "Inicjatywa Sołecka" w 2022 roku
6 października 2022

"Inicjatywa Sołecka" w 2022 roku

Gmina Koniecpol otrzymała dotację w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż elementów wyposażenia boiska w Sołectwie Radoszewnica”.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono oraz zamontowano piłkochwyty z zewnętrznej strony boiska o dł. 37 m, wysokości 6 m oraz 2 bramki do piłki nożnej o wym. 5 m x 2 m wraz z siatką. Zagospodarowano również teren przy boisku poprzez montaż obiektów małej architektury: czterech  ławek  i czterech koszy na śmieci, w celu utrzymania porządku w miejscu publicznym.

Całkowite koszty zadania wynoszą 50 000,00 zł, dofinansowanie z środków budżetu Województwa Ślaskiego stanowi kwota 40 000,00 zł, pozostała część stanowi wkład własny gminy i została sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Radoszewnica.

Czytaj więcej o: "Inicjatywa Sołecka" w 2022 roku
19 września 2022

#PodBiało-Czerwoną

Gmina Koniecpol wzięła udział w akcji   “Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie odpowiedniej liczby głosów online  poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczenia na nim flagi.
Dzięki realizacji projektu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpolu zainstalowany został  maszt z biało-czerwoną flagą oraz tabliczką informującą o źródle dofinansowania.  Zadanie w całości zostało sfinansowane w ramach rządowego projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Wartość zrealizowanych prac i zakupionych materiałów to 4 500,00 zł.

Czytaj więcej o: #PodBiało-Czerwoną