Projekty środki krajowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - "Inicjatywa Sołecka" w 2022 roku
6 października 2022

"Inicjatywa Sołecka" w 2022 roku

Gmina Koniecpol otrzymała dotację w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż elementów wyposażenia boiska w Sołectwie Radoszewnica”.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono oraz zamontowano piłkochwyty z zewnętrznej strony boiska o dł. 37 m, wysokości 6 m oraz 2 bramki do piłki nożnej o wym. 5 m x 2 m wraz z siatką. Zagospodarowano również teren przy boisku poprzez montaż obiektów małej architektury: czterech  ławek  i czterech koszy na śmieci, w celu utrzymania porządku w miejscu publicznym.

Całkowite koszty zadania wynoszą 50 000,00 zł, dofinansowanie z środków budżetu Województwa Ślaskiego stanowi kwota 40 000,00 zł, pozostała część stanowi wkład własny gminy i została sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Radoszewnica.

Czytaj więcej o: "Inicjatywa Sołecka" w 2022 roku
19 września 2022

#PodBiało-Czerwoną

Gmina Koniecpol wzięła udział w akcji   “Pod biało-czerwoną”, w ramach której gminy w całej Polsce mogły składać wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu masztu z biało-czerwoną flagą. Warunkiem było uzyskanie odpowiedniej liczby głosów online  poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczenia na nim flagi.
Dzięki realizacji projektu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniecpolu zainstalowany został  maszt z biało-czerwoną flagą oraz tabliczką informującą o źródle dofinansowania.  Zadanie w całości zostało sfinansowane w ramach rządowego projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Wartość zrealizowanych prac i zakupionych materiałów to 4 500,00 zł.

Czytaj więcej o: #PodBiało-Czerwoną
9 sierpnia 2022

Klub Senior + Stary Koniecpol ul. Ogrodowa 1 - Edycja 2022

Oferta Klubu „Senior +” jest przeznaczona dla mieszkańców Gminy Koniecpol, którzy:

 • ukończyli 60 lat,
 • są osobami nieaktywnymi zawodowo,
 • chcą żyć w sposób twórczy i aktywny,
 • chcą lepiej poznać środowisko lokalne,

Klub „Senior +” jest czynny od poniedziałku do piątku i oferuje:

 • zajęcia sportowo-ruchowe,
 • zajęcia kulturowe i towarzyskie,
 • integracja ze środowiskiem,
 • zajęcia, umożliwiające rozwijanie pasji i umiejętności.

Szczegółowe informacje dotyczące Klubu Seniora+ położonego przy ul. Szkolnej 17 oraz w Starym Koniecpolu ul. Ogrodowa 1  można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3551 357.

Na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki ,,Senior+” położonego w Starym Koniecpolu ul. Ogrodowa 1 Gmina Koniecpol otrzymała dofinansowanie w wysokości 16 848,00 zł

Całkowita wartość w 2021 roku wynosi  33 696,00 zł.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

9 sierpnia 2022

Klub Senior + Koniecpol ul. Szkolna 17 - Edycja 2022

Oferta Klubu „Senior +” jest przeznaczona dla mieszkańców Gminy Koniecpol, którzy:

 • ukończyli 60 lat,
 • są osobami nieaktywnymi zawodowo,
 • chcą żyć w sposób twórczy i aktywny,
 • chcą lepiej poznać środowisko lokalne,

Klub „Senior +” jest czynny od poniedziałku do piątku i oferuje:

 • zajęcia sportowo-ruchowe,
 • zajęcia kulturowe i towarzyskie,
 • integracja ze środowiskiem,
 • zajęcia, umożliwiające rozwijanie pasji i umiejętności.

Szczegółowe informacje dotyczące Klubu Seniora+ położonego przy ul. Szkolnej 17 oraz w Starym Koniecpolu ul. Ogrodowa 1  można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3551 357.

 

Na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania placówki ,,Senior+” położonego przy ul. Szkolnej 17, Gmina Koniecpol otrzymała dofinansowanie w wysokości 24 446,00 zł

Całkowity wartość w 2022 roku wynosi 48 892,00 zł.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

29 listopada 2021

Klub Senior +

Oferta Klubu „Senior +” jest przeznaczona dla mieszkańców Gminy Koniecpol, którzy:

 • ukończyli 60 lat,
 • są osobami nieaktywnymi zawodowo,
 • chcą żyć w sposób twórczy i aktywny,
 • chcą lepiej poznać środowisko lokalne,

Klub „Senior +” jest czynny od poniedziałku do piątku i oferuje:

 • zajęcia sportowo-ruchowe,
 • zajęcia kulturowe i towarzyskie,
 • integracja ze środowiskiem,
 • zajęcia, umożliwiające rozwijanie pasji i umiejętności.

Szczegółowe informacje dotyczące Klubu Seniora+ położonego przy ul. Szkolnej 17 oraz w Starym Koniecpolu ul. Ogrodowa 1  można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3551 357.

Czytaj więcej o: Klub Senior +
18 listopada 2021

Budowa drogi dojazdowej do kościoła p.w. Św. Trójcy w Koniecpolu

 

Tablica informacyjna

W dniu 14.10.2021r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowie drogi dojazdowej do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Koniecpolu na odcinku o długości ok. 75 mb.

Czytaj więcej o: Budowa drogi dojazdowej do kościoła p.w. Św. Trójcy w Koniecpolu
18 listopada 2021

Budowa wodociągów z przyłączami w gminie Koniecpol, etap III

Tablica informacyjna

W dniu 16.07.2021 r. podpisane zostały umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy (ZADANIE nr 1) oraz Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, u. Mickiewicza (ZADANIE nr 2).

Czytaj więcej o: Budowa wodociągów z przyłączami w gminie Koniecpol, etap III
9 sierpnia 2021

Rządowy programu "Maluch +"

 Rządowy program "Maluch+"

Gmina Koniecpol kolejny raz otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch +.

Wysokość przyznanej dotacji: 18 240,00 zł
Wkład własny: 4 560,00 zł
Całkowita wartość zadania: 22 800,00 zł

w ramach modułu 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „MALUCH +” w województwie śląskim.

Dotacja przewiduje częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku.