Jesteś tutaj: Start / o Urzędzie / Telefony

Telefony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Urząd Miasta i Gminy
ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol

TELEFONY ZEWNĘTRZNE
Numer telefonu: Lokalizacja:
(34) 3551-150 Burmistrz - sekretariat
(34) 3551-558 Dyrektor Biura
(34) 3551-881 do 884 Centrala, Sekretariat
(34) 3551-578 Skarbnik
(34) 3551-756 FAX
(34) 3551-758 Kadry
(34) 3551-755 Budownictwo, Inwestycje i Zamówienia Publiczne
(34) 3551-602 nieczynny
(34) 3551-757 Urząd Stanu Cywilnego
(34) 360-80-84 Podatki
(34) 360-82-64 Kierownik Referatu Usług Wspólnych
(34) 360-82-65 Kancelaria UMiG
(34) 3540-391 Kierownik Referatu BIOŚ, Ochrona Środowiska
(34) 3540-392 Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo, Straże OSP, Zezwolenia na alkohol, Komendant OSP
(34) 3540-393 Dowody Osobiste
(34) 3540-394 Drogownictwo

TELEFONY WEWNĘTRZNE
101 Sekretariat, Gazeta Koniecpolska
102 Radca Prawny
103 Burmistrz
104 Informatyk
105 Biuro Interesanta, Kancelaria
106 Skarbnik
107 Kadry
108 Sekretarz
109 Budownictwo, Inwestycje i Zamówienia Publiczne
110 Dyrektor Biura
111 Kierownik RUW
112 Podatki
113 Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Gruntami
114 Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo, Straże OSP, Zezwolenia na alkohol, Komendant OSP
115 Ewidencja Ludności, Sprawy Obywatelskie
116 Ochrona Środowiska, Odpady komunalne
117 Księgowość 2
118 Księgowość
119 MGOPS - Pomoc Społeczna
120 Serwerownia
121 Drogownictwo, Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Gruntami
122 Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie
123 MGOPS - Księgowość
124 Księgowość 1
125 Urząd Stanu Cywilnego
126 Archiwum
127 Kasa
128 MGOPS - Kierownik
129 Przewodnicząca Rady Miejskiej
130 MGOPS - Świadczenia Rodzinne
131 Sprzątaczki
132 Główna Księgowa - Z-ca Skarbnika
133 Księgowość Oświatowa
   
135 Sala Sesyjna
   
137  Punkt programu "Czyste Powietrze"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
(34) 3551-387 tel/fax Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(34) 3551-881 wew. 119 MGOPS - Pomoc Społeczna
(34) 3551-881 wew. 123 MGOPS - Księgowość
(34) 3551-881 wew. 128 MGOPS - Kierownik
(34) 3551-881 wew. 130 MGOPS - Świadczenia Rodzinne

Dom Kultury

ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
(34) 3412700 Domu Kultury

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 30/40, 42-230 Koniecpol
(34) 3551-541 Prezes
(34) 3551-532 Księgowość
(34) 3540-410 Wodociągi
(34) 3551-541, (34) 3551-532 Kotłownia Miejska w Koniecpolu, ul. Działkowa 2a, 42-230 Koniecpol

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol
(34) 3551-357, 501482943 Rejestracja
518 626 367 Poradnia dla dzieci
519 181 121 Fizjoterapia
(34) 3551-420 Księgowość
(34) 3552-779 FAX

Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu
ul. Tarchalskiego 2, 42-230 Koniecpol
 602 815 323 Kierownik

 

Oświata
(34) 3551-544 Przedszkole nr 1, ul. Pułaskiego
(34) 3552-537 Przedszkole nr 2, ul. Zamkowa
(34) 3551-408, (34) 3551-712 fax Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Mickiewicza 27, 42-230 Koniecpol
(34) 3551-312 tel/fax Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 17, 42-230 Koniecpol
(34) 3553-557 Stowarzyszenie "Nasza Szkoła Łysiny", ul. Szkolna 14, 42-230 Łysiny
(34) 3553-863 Stowarzyszenie "Kuźnia Przyszłości", Rudniki 1a, 42-230 Rudniki

Biblioteki
(34) 3551-321 Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 17, 42-230 Koniecpol
(34) 3551-469 Filia Biblioteki Publicznej, ul. Mickiewicza 28, 42-230 Koniecpol