Ogłoszenia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Informacja
19 stycznia 2023

Informacja

GN.6845.I.2.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 7/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja o przetargu
10 stycznia 2023

Informacja o przetargu

GN.6840.3.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 ust. 4 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 258, obręb Łysaków, stanowiącej mienie Gminy Koniecpol sygn. GN.6840.3.2023

 

Czytaj więcej o: Informacja o przetargu
Przejdź do - Informacja
2 stycznia 2023

Informacja

GN.6845.I.37.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 3/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
7 grudnia 2022

Informacja

GN.6850.3.2022
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia  stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 207/2022 z dnia 06.12.2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja o przetargu
28 listopada 2022

Informacja o przetargu

GN.6845.I.22.2022.2
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został ogłoszony I ustny przetarg nieograniczony  na dzierżawę nieruchomości  rolnych położonych w obrębie Koniecpol, Luborcza, Okołowice i Zaróg.

Czytaj więcej o: Informacja o przetargu
Przejdź do - Informacja
28 listopada 2022

Informacja

GN.6845.II.2.2022
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do najmu stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 199/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja o przetargu
25 listopada 2022

Informacja o przetargu

GN.6845.I.22.2022.1
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został ogłoszony I ustny przetarg nieograniczony  na dzierżawę nieruchomości  rolnych położonych w obrębie Koniecpol.

Czytaj więcej o: Informacja o przetargu
Przejdź do - Informacja
25 listopada 2022

Informacja

GN.6845.I.23.2022
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 200/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja
14 listopada 2022

Informacja

GN.6840.22.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 187/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku.

Czytaj więcej o: Informacja