Ogłoszenia Publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszenie o przetargu GN.6840.2.2024.1
2 lutego 2024

Ogłoszenie o przetargu GN.6840.2.2024.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości nr ewidencyjny 481, obręb (0019) Wąsosz o powierzchni 0,2500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą CZ1M/00038504/0.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu GN.6840.2.2024.1
Przejdź do - Informacja GN.6845.6.2024
31 stycznia 2024

Informacja GN.6845.6.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 12/2024  z dnia 30 stycznia 2024 roku.

Czytaj więcej o: Informacja GN.6845.6.2024
Przejdź do - Informacja GN.7145.1.2024
26 stycznia 2024

Informacja GN.7145.1.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z  2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do  najmu stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 11/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku.

Czytaj więcej o: Informacja GN.7145.1.2024
Przejdź do - Informacja GN.6850.1.2024
9 stycznia 2024

Informacja GN.6850.1.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do użyczenia stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 225/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Czytaj więcej o: Informacja GN.6850.1.2024
Przejdź do - Informacja GN.6840.4.2024.2
5 stycznia 2024

Informacja GN.6840.4.2024.2

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że w dniu 05.01.2024 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 2047, obręb Koniecpol stanowiącej własność Gminy Koniecpol pod. sygn. GN.6840.4.2024

Przejdź do - Informacja
22 grudnia 2023

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z  2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do  najmu stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 224/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Przejdź do - Informacja GN.6831.30.2023
11 grudnia 2023

Informacja GN.6831.30.2023

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w rejestrze gruntów i budynków oznaczonej jako działka nr ewid. 67 o powierzchni 1,2575 ha, położonej w obrębie Wąsosz, gmina Koniecpol, powiat częstochowski, województwo śląskie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Czytaj więcej o: Informacja GN.6831.30.2023
Przejdź do - Informacja GN.6840.9.2023.1
6 grudnia 2023

Informacja GN.6840.9.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 214/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku.

Czytaj więcej o: Informacja GN.6840.9.2023.1
Przejdź do - OGŁOSZENIE o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)
29 listopada 2023

OGŁOSZENIE o naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz Bank Żywności w Częstochowie informują o:

otwartym naborze Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) w celu realizacji na terenie Miasta i Gminy Koniecpol działań w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Miasta i Gminy Koniecpol pomocy żywnościowej w okresie:
GRUDZIEŃ 2023 – PAŹDZIERNIK 2024.