Nazwa Koniecpol

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nazwa Koniecpol należy do grupy nazw topograficznych, czyli odnoszących się do ukształtowanie terenu. Pierwotna nazwa brzmiała Koniecpole (Coneczpole 1386 r.), czyli "pole leżące na końcu". Stąd pochodzili Koniecpolscy, znany ród herbu Pobóg. Jan Koniecpolski był kanclerzem Władysława Jagiełły i otrzymał dla tej miejscowości prawa miejskie w roku 1443. Stanisław Koniecpolski (1591 - 1647), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny, wybudował tu w 1642 roku cenny architektonicznie kościół. Nadmienić należy, że z zakończeniem -pol  są (głównie "kresowe", pograniczne) nazwy miast, w których człon -pol pochodzi od  grecko-bizantyjskiego polis = miasto; por. Terespol, Helenopol, Adampol, Fredropol, Frampol. W 1443 roku obok Koniecpola powstało miasto Nowopole. W dzisiejszej nazwie miasta obserwujemy zanik wygłosowego -e, podobnie jak: Brzeście -> Brześć.

Informacje zaczerpnięte ze "Słownika etymologicznego"