Historia Herbu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Herb Koniecpola

Opis:
W czerwonym polu połowa godła herbu Pobóg - pół białej (srebrnej) podkowy z zatkniętym na jej barku krzyżem. Obok, po prawej, wieża forteczna biała, zakończona trzema blankami i żółtym, gotyckim daszkiem, zwieńczonym kulą.

Geneza i symbolika:
Herb Pobóg był znakiem rodowym Koniecpolskich. W herbie Koniecpola miał on przypominać założycieli miasta oraz ich zasługi w dalszym rozwoju osady. Wieża forteczna symbolizuje prawa miejskie Koniecpola. Początki tego herbu zbiegają się z okresem dokonania lokacji miasta w XV wieku.

Dokumentacja:
Wyobrażenie herbu miejskiego zachowało się na pieczęci z XV wieku, która musiała być używana przez wiele stuleci, skoro jej odcisk widnieje jeszcze na dokumencie z 1780 roku. Herb ten powtórzono w Albumie Heroldii. 

tekst według: Marceli Antoniewicz


Obecna postać herbu została uchwalona na:
VI Sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu
w dniu 27.04.2011 r.
Uchwała nr VI/42/11
Załącznik nr 1