Kalendarium historyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Data Wydarzenie
1136r. W bulli papieża Jnnocentego II ukazuje się pierwsza wzmianka o miejscowości Chrząstów (obecnie dzielnica Koniecpola).
1386r. Po raz pierwszy odnotowano w dokumentach wieś Koniecpole położoną w dawnej ziemi sieradzkiej.
1443r. Otrzymanie praw miejskich na mocy wydanego w Budapeszcie przywileju lokacyjnego króla Polski i Węgier Władysława III Wareńczyka. Do końca XVI w. Koniecpol znany był pod nazwą NOWOPOLE.
1520r. Budowa pierwszego drewnianego kościoła parafialnego.
1544r. 2 XI - przeniesienie parafii z Chrząstowa do Nowopola (kościół w Chrząstowie zawalił się ze starości).
1550r. Przywilej króla Zygmunta Augusta na organizowanie 4 nowych jarmarków w mieście.
1557r. Przywilej Stanisława i Mikołąja Koniecpolskich dla miasta.
1559r. Zygmunt August nadaje miastu prawo poboru myta mostowego na Pilicy.
1600r. Przywilej królewski Zygmunta III Wazy.
1629r. Założenie przez Stanisława Koniecpolskiego szkoły elementarnej, w której uczyli bakałarze Akademii Krakowskiej.
1633 - 1642r. Budowa kościoła Świętej Trójcy - fundacji hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Uroczysta konsekracja z udziałem arcybiskupa Macieja Łubieńskiego, odbyła się 29 czerwca 1644 roku.
1649r. Przywilej Jana Kazimierza zwalniający mieszczan od kwaterunku wojsk.
1657r. Znaczne niszczenie miasta w czasie wojny polsko - szwedzkiej.
1658r. Przywilej królewski na następne dwa jarmarki w mieście.
1674r. Przywilej królewski Jana III Sobieskiego, który ze względu na ruinę miasta zwalnia mieszczan ze wszystkich powinności.
1679r. Epidemia suszy, głodu i chorób (morowe powietrze)
1708r. Zwycięska bitwa zwolenników króla Stanisława Leszczyńskiego ze stronnikami Augusta II Sasa.
1719 - 1723r. Po śmierci ostatniego z Koniecpolskich właścicielką Koniecpola jest Marianna Walewska, z domu Koniecpolska.
1723 - 1754r. Po odkupieniu majątku od Walewskich Koniecpol należy do Lubomirskich.
1737r. Epidemia głodu i chorób.
1754r. Wielki pożar w mieście.
1754 - 1796r. Właścicielami Koniecpola są Czapscy.
1774r. Przywilej królewski Stanisława Augusta Poniatowskiego.
1780r. 1 VI - wielki pożar w płd. części miasta.
1793r. Po II rozbiorze Polski, Koniecpol znalazł się w zaborze pruskim.
1794r. 5 VI - przechodzące oddziały pruskie obrabowały Koniecpol i okoliczne wioski.
1795r. Po III rozbiorze Chrząstów włączono do zaboru austriackiego. Granicę między zaborami stanowiła Pilica. Tzw. "Komora" to pozostałość po komorach celnych.
1796 - 1945r. Koniecpol znajduje się w rękach Potockich.
1828r. W mieście były 143 domy, w tym 41 murowanych oraz 1556 mieszkańców, w tym 1066 Polaków i 490 Żydów.
1828r. Budowa kaplicy grobowej p.w. św. Izydora fundacji Janiny Potockiej.
1833r. Uruchomiono pierwszą w Królestwie Polskim pudlingarnię (zakład oczyszczania surówki).
1834 - 1879r. Przy zbiegu dzisiejszych ulic Kościelnej, Partyzantów i Chrząstowskiej działał szpital miejski pod wezwaniem św. Joanny, w którym leczyli się powstańcy 1863r.
1841r. C. K. Norwid namalował portret konny hetmana Koniecpolskiego znajdujący się obecnie w kościele św. Trójcy.
1863r. Udział oddziałów Oksińskiego i Chmieleńskiego w bitwach powstańczych na terenie Koniecpola i okolic.
1866r. Miasto liczy 1893 mieszkańców.
1870r. Zniesienie praw miejskich, przemianowanie na osadę.
1879r. Pożar w płd. wsch. części miasta, spłonął m.in. szpital p.w. św. Joanny.
1822r. Dokonano poważnej regulacji założenia miejskiego, wymieniając jednocześnie zabudowę drewnianą na budowle z cegły i kamienia.
1904 - 1911r. Wybudowanie linii kolejowej Kielce - Koniecpol - Częstochowa.
1927r. Koniecpol odzyskał prawa miejskie. Pierwszym burmistrzem reaktywowanego miasta został Władysław Sikorski.
1932r. Powstała w mieście Szkoła Podstawowa.
1939r. 3 IX - do miasta wkroczyły oddziały niemieckie.
1939 - 1945r. W czasie okupacji zginęło ok. 50% mieszkańców.
1942r. 5 X - Niemcy wywieźli z Koniecpola do obozu zagłady w Treblince całą liczącą ok. 1000 osób ludność żydowską i tam wymordowali.
1945r. 16 I - Wyzwolenie Koniecpola i okolic.
1945r. 1 IX - Otwarto Gimnazjum Koedukacyjne, istniało do 1957r.
1947r. Utworzono w mieście Bibliotekę Publiczną.
1947r. 1 IX - Uruchomiono średnie Studium Handlowe, w 1950r. zamienione na Zasadniczą Szkołę Metalową.
1948r. Utworzono Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska".
1953r. 22 VII - Uruchomiono Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych - duży zakład wykorzystujący drewno odpadowe.
1956 - 1959r. Odbudowa Zamku Koniecpolskich (obecnie siedziba Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji)
1957r. 1 IX - rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące.
1960r. Rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 1959r. połączono Chrząstów z Koniecpolem oraz wyłączono powiększone miasto z powiatu radomszczańskiego w woj. łódzkim i przyłączono do powiatu włoszczowskeigo w woj. kieleckim.
1961r. Powstała Spółdzielnia Pracy Wyrobów Metalowych i Różnych "Zryw".
1963 - 1964r. Budowa kąpieliska.
1965 - 1968r. Budowa stadionu sportowego.
1967r. Oddano do użytku Szkołą Podstawową nr.1 tzw. Tysiąclatkę.
1970 - 1973r. Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych.
1971r. 28 XII - oddano do eksploatacji linię kolejową Kozłów - Koniecpol.
1973r. 1 I - uchwałą Woj. Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 XII 1972r. utworzono gminę Koniecpol.
1973r. Uruchomiono Zakłady Remontowo - Montażowe, utworzono Bank Spółdzielczy.
1973 - 1974r. Elektryfikacja linii kolejowej.
1974r. Oddano do użytku Miejską Przychodnię Rejonową.
1975r. Powstała Spółdzielnia Kółek Rolniczych.
1975r. 1 VI - w wyniku zmian terytorialnych w kraju, Koniecpol wszedł w skład nowego województwa częstochowskiego.
1976r. 1 IX - otworzono 4 - letnie Liceum Rolnicze, które zakończyło działalność w 1986r.
1978r. 1 IX - rozpoczął działalność zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół, w którego skład weszły: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Technikum Rolne dla Pracujących./font>
1988r. 12 IV - otwarto Izbę Pamięci Narodowej w Zespole Szkół.
1989r. 25 V - uruchomiono przystanek PKP Koniecpol Magdasz
1990r. 23VI - oddano do użytku hotel "Gościniec".