Jesteś tutaj: Start / Turystyka

Turystyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Mapka okolic KoniecpolaDolina Pilicy jest atrakcyjnym terenem turystycznym i wypoczynkowym. Wiele tu malowniczych zakątków, pięknych krajobrazów, ale też interesujących zabytków i miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami w historii Polski.

Dumą gospodarzy Ziemi Koniecpolskiej są tutejsze lasy. Duże kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie doskonale nadają się do obserwacji przyrody, a także zachęcają do zbierania grzybów i jagód. Są tu również wspaniałe tereny myśliwskie, pozostające pod pieczą Polskiego Związku Łowieckiego

Zgodnie z podziałem geobotanicznym tereny Koniecpola leżą w dwóch krainach: Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej i Świętokrzyskiej. Klimat na tym terenie kształtowany jest pod dominującym wpływem: wyżyn, słabym modyfikacyjnym wpływem gór i klimatu atlantyckiego. Lasy koniecpolskie położone są w zlewiskach rzek: Białki, Krztyni, Pilicy i Nidy. Teren tutaj jest równy, jedynie w części południowo - zachodniej pofałdowany, z licznymi wypiętrzeniami skalnymi. Koniecpolskie lasy charakteryzują się zróżnicowanym drzewostanem z dominującą sosną.

Warzucha polska W pobliżu miejscowości Radoszewnica znajduje się wspaniały, naturalny kompleks leśny o urozmaiconym, wielogatunkowym drzewostanie. Jest to rezerwat "Borek". Największą wartość rezerwatu stanowią świetliste dąbrowy, łęg olchy i ols typowy. Piękne są sędziwe (180 - 300 lat) olchy i sosny. Rezerwat jest izolowany od większych kompleksów leśnych i dlatego nie bardzo można tu liczyć na spotkanie większych ssaków. Bogata jest natomiast fauna stawonogów, mięczaków, płazów i ptaków. Jest to wymarzone miejsce podpatrywania zwierząt i ptaków w ich naturalnym środowisku.
Na polach koło wsi Pradkowice można zobaczyć interesującą kolonię jałowca.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt utrzymania i rozwoju w okolicach miejscowości Zawada, w źródliskach rzeki Zebrówki endemitu - warzucha polska (Cochlearia polonica), wprowadzonego przez PAN Kraków. Ta wiecznie zielona roślina lubi wilgotne zasolone gleby na wybrzeżu i w głębi lądu. Występuje na glebach torfistych i wapiennych. Kwitnie od kwietnia do czerwca, jej górskie formy - do sierpnia. Rośnie na wybrzeżach północno - zachodniej Europy oraz w górach. W Polsce jedyne naturalne środowisko warzuchy znajduje się w okolicach Olkusza.

Zabytkowa lipaZabytkowa sosna W koniecpolskich lasach istnieje kilkanaście pomników przyrody ożywionej, chronionej i pielęgnowanej przez tutejszych leśników. Lasy te są również ostoją dla wielu gatunków zwierzyny. Spotkać tu można zające, cietrzewie, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, dziki, sarny, jelenie, daniele a także zadomowione już od dłuższego czasu łosie.

Niezaprzeczalnym walorem doliny Pilicy jest sama rzeka. Jest tu wiele miejsc wspaniale nadających się dla wędkarzy. Można próbować złowić "taaaką rybę". W pobliży wsi Sudzinek znajdują się liczne plaże utworzone przez meandrującą rzekę. Pilicą prowadzi szlak wodny kajakowy. Jeżeli nie dysponujemy własnym sprzętem - można wypożyczyć kajak w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Koniecpolu. Mając już sprzęt można wyruszyć na spływ np. do Przedborza. Chcąc przerwać podróż łatwo znajdziemy miejsce na biwak np. w Krzętowie. Wędrując brzegiem rzeki lub płynąc nią warto niejednokrotnie zatrzymać się i poznać zabytki mijanych miejscowości, np. zespół pałacowy w Szczekocinach, pałac i kościół w Koniecpolu, ratusz i zabytkowe domy w Przedborzu. Na uwagę zasługują też zabytki Nakła i Radoszewnicy. Wędrując po miasteczkach i wsiach poznajemy ich specyficzną atmosferę.
Piesze lub rowerowe wędrówki stwarzają największą możliwość poznania tego pięknego terenu.

Na terenie Koniecpola i okolic powstała w 2002 roku "ŚCIEŻKA ROWEROWA PRZYRODNICZO - DYDAKTYCZNA"

mapa trasy ścieżki rowerowejPrzebieg trasy:
1.  Początek trasy - Koniecpol - rynek. Możliwość zwiedzenia kościoła pw. św. Trójcy, zabytkowego domu z XVII w.
(Tablica informacyjna dotycząca dziejów Koniecpola, szkic trasy)
Odjazd ulicą Partyzantów - Armii Krajowej, wzdłuż rzeki Kopanki przez stary upust do pierwszego jazu.
2.  Zbiornik wodny i jaz.
(Tablica na temat historii regulacji rzeki Pilicy, budowy zbiorników wodnych i jazu - jego funkcje)
Odjazd ulicą Klonową - Żeromskiego - Zamkową.
3.  Obiekt pałacowo - parkowy - Koniecpol Chrząstów, kościół św. Michała.
(Tablica informacyjna o historii Chrząstowa, obiektów pałacowo - parkowych, sportowych, kościół św. Michała, hotel, basen)
Odjazd ulicą Zamkową - Szkolną - Różaną.
4.  Nadleśnictwo Koniecpol (mała ścieżka przyrodnicza na terenie obiektu).
(Tablica informacyjna na temat działalności Nadleśnictwa, wykorzystanie znajdującej się na tym terenie ścieżki przyrodniczej)
Odjazd ulicą Różaną - Tartaczną w kierunku lasu - wjazd na ścieżkę leśną  - przejazd w kierunku Radoszewnicy.
5.  Radoszewnica - żeremie bobrów.
Przed mostem na rzece Pilicy możliwość dotarcia do stanowiska bobrów - powrót na most, kontynuowanie drogi w kierunku parku.
6.  Radoszewnica - obiekt dworsko - parkowy.
(Tablica informacyjna na temat historii Radoszewnicy, dworku Ostrowskich i parku)
Odjazd w kierunku rezerwatu przyrody "Borek".
7.  Radoszewnica - rezerwat "Borek".
(Tablica informacyjna na temat powstania i obszarów chronionych)
Odjazd w kierunku Koniecpola.
8.  Wysypisko śmieci - Radoszewnica.
(wzdłuż drogi powrotnej do Koniecpola możliwość dotarcia do śmietniska, kontynuowanie drogi do Koniecpola).
9.  Cmentarz parafialny św. Trójcy - Koniecpol miasto.
(Tablica informacyjna - historia obiektu i terenu otaczającego)
Odjazd ulicą Mickiewicza - kierunek rynek.
Zakończenie trasy.


Na odcinku między obiektem Nadleśnictwa a miejscowością Radoszewnica, ścieżka pokrywa się z trasą "Leśnej edukacyjnej ścieżki rowerowej" przygotowanej przez Nadleśnictwo Koniecpol. Usytuowano tam tablice informacyjne w ośmiu punktach. Trasa "leśna" wiedzie m. in. obok mrowiska, fragmentów rowów strzeleckich wchodzących w skład umocnień fortyfikacyjnych wykonanych przez Niemców w roku 1944 - związanych z niemiecką linią obronną na prawym brzegu Pilicy i mogiły powstańców z 1863 roku.
Fragmentami, ścieżka pokrywa się z trasą "Dookoła Koniecpola" wytyczoną przez koło turystyczne "Rowerek" z Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu - jednakże na odcinku "leśnym" obydwie trasy rozchodzą się.


Zalew w Koniecpolu Jaz na rzece PilicyNa terenie Koniecpola znajdują się dwa zalewy.

Pierwszy zasilany rzeką Białką - jest przeznaczony głównie dla wędkarzy. Można w nim złowić takie ryby jak: karp, leszcz, płoć, okoń, lin, szczupak, sandacz, amur, jaź. Powierzchnia lustra wody wynosi 6,8 ha natomiast powierzchnia ogólna 9,6 ha, pojemność wynosi 136000 m3

Drugi powstały w roku 1995 zasilany rzeką Pilicą - zbudowany został jako obiekt rekreacyjno - retencyjny. Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 7,54 ha, a pojemność 126000 m3. Pobór i doprowadzenie wody do zbiornika odbywa się za pomocą jazu. Dla piętrzenia i regulacji poziomu wody w zbiorniku zaprojektowano i zbudowano tzw. mnich typu MN-4, usytuowany w grobli zachodniej zbiornika. Zalew w KoniecpoluLatem na terenie zbiornika znajduje się strzeżone kąpielisko, przy którym można wypożyczyć rowery wodne i kajaki. Dodatkową atrakcją zalewu są wyznaczone miejsca przeznaczone na "grillowanie".


Szlak kajakowy:
przez Koniecpol prowadzi szlak wodny Pilicy. Pilica jest największym lewym dopływem Wisły. Ma długość 326 km. Jej dorzecze wynosi 9245 km2. Źródła rzeki znajdują się na południowy zachód od miejscowości Pilica, na wysokości 346 m n.p.m.
Prowadzący tędy szlak kajakowy Szczekociny - Mniszew według klasyfikacji międzynarodowej posiada stopień trudności CL I (przejazd łatwy: małe regularne fale, nieznaczne bystrza, łachy piaszczyste, mielizny, łatwe zakręty), miejscami CL II (nieco trudniejszy: wąskie i kręte koryto, miejscami znaczny spadek, kamieniste dno).
Na odcinku Szczekociny - Przedbórz szlak prowadzi przez miejscowości: Szczekociny - Koniecpol - Pukarzów - Maluszyn - Sudzinek - Krzętów - Pratkowice - Przedbórz.